Skozi stoletja so se sistemi gretja stavb spreminjali, do 19. stoletja so objekte večinoma grele lokalne peči, kasneje so spet prešli na centralne sisteme. Morda je po svoje zanimivo, kako so v preteklosti ogrevali cele stavbe z eno pečjo. Kamin ali neka lokalna peč je bila postavljena v sredini zgradbe, okoli tega prostora pa so bili še drugi, za to torej lahko rečemo, da je bil poenostavljen sistem toplozračnega ogrevanja, ko je toplota prehajala iz centralnega prostora v zunanje.

Prenašanje toplote

Lokalne peči so bile in so še vedno zanimive. Preden spregovorim o tem sistemu, morda še nekaj besed o tako imenovanem toplozračnem sistemu, vendar sodobnem. V nekaterih energetsko varčnih stavbah namreč za večje ugodje bivanja skrbijo s toplozračnim ogrevanjem. Sodoben sistem ogrevanja s prenosom in čiščenjem zraka namreč poskrbi za to, da se iz bolj ali preveč ogretega prostora jemlje toploto in se jo prenaša v manj ogrete prostore. Kar spet pomeni, da lahko, malo karikirano sicer, ogrevamo s pomočjo lokalne peči vso hišo.

kamin_lokaterm.jpg

Omenjeno je povedano zelo poenostavljeno – za razumevanje delovanja sodobnih sistemov ogrevanja. Kajti osnovnemu sistemu je mogoče dodajati posamezne elemente za dodatno ogrevanje s toplotnimi črpalkami in podobnimi napravami, kar skupaj tvori spet celovit sistem. V osnovi gre za uravnavanje toplote v vsej hiši s pomočjo toplozračnih sistemov in prenosom toplote iz enega prostora v drugega.

Ostanimo pri lokalnem ogrevanju. Pri izbiri peči je pomembno marsikaj. Vse od dobrega načrtovanja oblike, velikosti in materialov do izbire sistema peči (lončena, toplozračna, odprt kamin ali kamin z vložkom...), pravočasno načrtovanje dobrega in kakovostnega dimnika ter seveda ob vsem tem tudi izbira odličnega mojstra pečarja.

Gradnja lokalne peči

Postopek pri gradnji lokalne peči je naslednji. Najprej morate poznati možnosti za odvod dimnih plinov (praktično je dobro načrtovati bodoči kamin oziroma lokalno peč že ob gradnji objekta), potem sledi izbira sistema peči (odprt kamin, zaprt z vložkom...). Že v tej fazi se vključi pečar oziroma specializirano podjetje, ki vam bo pomagalo z nasveti in informacijami, potem pa boste skupaj načrtovali peč.

kamin_lokaterm1.jpg

Izvajalec mora pripraviti tehnično skico in nato izdela kompleten načrt, ki je podlaga za kalkulacijske osnove oziroma predračun. V fazi tehnične skice se določijo tehnične karakteristike, oblika, barve in druge podrobnosti peči. V projektu so poleg navedenega opredeljene še toplotno-tehnične lastnosti naprave (moč, izkoristek in emisije), toplotno-varnostne zahteve in materiali, ki morajo ustrezati zakonskim osnovam. Skratka, načrtovanje od A do Ž.

Merila za načrtovanje

Naj omenimo še nekatera merila, ki naj vam bodo v oporo pri izbiri peči. Najpomembnejši pri izboru in načrtovanju tipa peči oziroma sistema so tloris in število prostorov, ki jih želimo ogreti, ter življenjske navade stanovalcev. Tako kot tip gradnje hiše (masivna, montažna, nizkoenergijska…) tudi način uporabe (vikend ali stanovanjska hiša) vpliva na izbor sistema in vrste kuriva. Na obliko peči vpliva tudi arhitektura prostora. Peč naj bo optično usklajena s preostalo opremo. Pred gradnjo moramo preveriti statične sposobnosti objekta in predvsem podlage oziroma tlaka (na mestu, kjer bo stala peč, ne sme biti toplotne izolacije v tlaku) ter hkrati ob načrtovanju poskrbeti za upoštevanje vseh določil s področja požarne varnosti.

kamin_lokaterm2.jpg

Pri izbiri goriva upoštevajte možnosti oskrbe in lego objekta (podeželje ali mestno jedro), poleg tega pa tudi življenjske navade stanovalcev opredeljujejo izbiro goriva kot nosilca energije (drva, lesni briketi, pelet briketi, olje, plin ali elektrika). Najbolj optimalna namestitev peči je v sredini prostora ali stanovanja, ki omogoča optimalno razporeditev sevalne toplote in najprijetnejše počutje za bivanje. Poleg tega pa je treba misliti tudi na uporabnost in preprostost uporabe, ki je povezana s kuriščem. Zagotoviti moramo čim krajši prevoz goriva in čim enostavnejše čiščenje kurišča. Ne glede na to, kje je kurišče, je ena najudobnejših možnosti kurišče z elektronskim krmiljenjem, ki samodejno vodi zgorevalni proces in zagotavlja minimalno količino ostankov (pepela) za čiščenje.

Sodobni kamini pripomorejo k ogrevanju stavbe

V preteklosti je pogosto veljalo mnenje, da kamini niso funkcionalni, dejstvo je danes ravno obratno. Tudi kamini s sodobnimi rešitvami lahko veliko pripomorejo k ogrevanju stavbe. Zanimivo ob tem je tudi to, kakšne odmeve je sprožila objava obzidane litoželezne kaminske peči v 244. številki priloge Moj dom. Telefoni so skoraj pregoreli, lahko mirno zapišemo. Pa je v bistvu šlo za relativno enostavno kovinsko peč (tako imenovano kaminsko peč), ki je izjemno domiselno in lepo obzidana. Skratka, to pomeni, da je oblikovanje v veliki meri lahko tudi plod vaše domiselnosti in talenta ter znanja.

kaminska_pec.jpg

Predvsem je prednost peči s kovinskimi vložki in tako imenovanih kaminskih peči zelo hitra odzivnost. Slabost lokalnih peči je namreč relativno dolg zamik od začetka kurjenja, pri kaminskih pečeh pa se litoželezni vložek relativno hitro segreje. Peči (na primer Lokaterm, France Turbo) imajo praviloma dvojni kovinski plašč in oddajajo sevalno temperaturo skozi plašč, hkrati pa se zrak segreva s kroženjem znotraj dvojnega plašča. Pri takih pečeh je zelo pomembna tudi kakovost izgorevanja, ki jo dosegajo s trojnim dovodom zraka in posebnim sistemom predogrevanja (z naravnim obvodom) zraka.

Ne pozabite na svež zrak

Ne glede na vse zapisano pa nikoli ne pozabite, da lokalne peči na trdo kurivo potrebujejo zrak! In seveda kakovosten in pravilno zgrajen dimnik. V osnovi seveda za gorenje, če pa ga peč črpa iz prostora, ki nima dovoda svežega zraka, lahko pride do izhajanja dimnih plinov in mogočih zastrupitev. Zato v vsakem primeru poskrbite za dovolj zračenja, neodvisen dovod svežega zraka, še najboljša rešitev pa je dovod zraka iz okolice objekta v peč skozi posebno cev. To v osnovi pomeni naslednje: za nasvet in izvedbo lokalnih peči se obrnite na prave strokovnjake, ki obvladajo svoj posel.