Odgovor: Ker je imela garsonjera še pred sklenitvijo zakonske zveze status moževega osebnega premoženja, bi načelno tudi morala ostati del njegove osebne lastnine, saj zakon določa, da je premoženje, ki ga ima zakonec ob sklenitvi zakonske zveze, njegova last in z njim tudi samostojno razpolaga. Vendar pa velja, da v primeru, če zakonca v zakonski zvezi vlagata delo in skupen denar v nepremičnino, ki je sicer del posebnega premoženja enega izmed zakoncev, lastninski režim na taki nepremičnini odvisen od višine takih vlaganj. Če gre za velika vlaganja, ki vplivajo na spremembo vrednosti take nepremičnine, potem lahko garsonjera postane tudi vajino skupno premoženje, če pa je vlaganje ekonomsko manj pomembno, velja, da nepremičnina ostane del moževega premoženja, vi pa bi imeli pravico zahtevati povrnitev vaših vlaganj.

Vprašanje: Z možem se ločujeva. Imava tudi dva otroka. Za časa zakonske zveze sva kupila stanovanje, ki je danes vredno okoli 100.000 evrov. Obroke, ki sva jih morala plačati za stanovanjski kredit, sva si delila, tako da bi se stanovanje načelno moralo deliti na pol. Vendar pa stvari niso tako enostavne. Dejstvo je, da sem bila v najinem zakonu zaposlena le jaz in sem tudi plačevala za večino družinskih obveznosti (položnice, stroški za šolanje otrok, vlaganja v stanovanje, tudi skupne počitnice). Mož je opravljal nekakšna honorarna dela (po poklicu je grafik) in večino denarja zapravil za svoje hobije. Edino, kar je kupil za potrebe stanovanja, je televizor. Zdaj me zanima, ali se bo najino stanovanje res razdelilo na pol ali pa sem jaz morda upravičena do višjega deleža.

Odgovor: Pri delitvi skupnega premoženja se sicer šteje, da sta deleža zakoncev na takšnem premoženju enaka, vendar pa lahko vsak izmed vaju dokaže, da je k skupnemu premoženju prispeval v drugačnem razmerju. V sporu o tem, kolikšen je delež vsakega zakonca na skupnem premoženju, se da uporabiti več argumentov. Ne upošteva se namreč le plača oziroma drugi prihodki vsakega izmed vaju, ampak tudi druge okoliščine, kot je to na primer skrb za ohranitev premoženja in vsaka druga oblika dela in sodelovanja pri upravi, ohranitvi in povečanju skupnega premoženja, pa tudi varstvo in vzgoja otrok, pomoč, ki jo zakonec daje drugemu zakoncu, ipd. Kako se te okoliščine finančno ovrednotijo, je sicer dejansko vprašanje, na katerega se da odgovoriti le na osnovi analize konkretnih odnosov v družini, a takole na prvi pogled se mi zdi, da ste upravičeni do večjega deleža skupnega premoženja kot vaš mož.

Mag. Boštjan J. Turk