Papir samo v New Yorku predstavlja 27 odstotkov vseh smeti na odpadih, številke pa kažejo, da le petina svetovnega prebivalstva porabi kar 87 odstotkov vsega papirja. Visoka poraba papirja vodi k intenzivnejšemu izsekavanju gozdov ter večji onesnaženosti tal in voda.

Spremembe navad se ne zgodijo zlahka

"Lahko si želimo, da bi postali družba brez papirja, vendar spremembe navad ne pridejo tako zlahka. Tiskanje s pritiskom na gumb je postalo pogojni refleks," razlaga Maureen Wren, predstavnica newyorškega okoljevarstvenega oddelka.

paper6.jpg

Natisnite le tiste strani, odstavke ali dele, ki jih potrebujete, in ne celega dokumenta. Če tega ne znate, preglejte navodila za nastavitve tiskalnika. Če gre le za zapiske in ne za formalen dokument, uporabite obojestransko tiskanje ter zmanjšajte velikost črk, tako da je na vsaki strani več natisnjenega besedila.

Uporabljajte spletne storitve in recikliran papir

Tisto, kar nameravate natisniti, najprej preberite na spletu in počakajte, dokler niste prepričani, da je pred vami končni izdelek. Začnite uporabljati spletne storitve pri plačevanju položnic, nakupovanju ali registraciji in uporabljajte elektronsko pošto namesto klasičnih pisem.

paperwork.jpg

Uporabljajte predelan papir – proces izdelave novega papirja iz starega je veliko prijaznejši okolju, saj pri tem uporabijo manj kemikalij in vode ter energije kot pri izdelavi papirja iz osnovne surovine. In - reciklirajte! Kot opomnik na to imejte koš za recikliranje vedno ob svoji mizi in v vidnem polju.