Sistem je bil po vsej nekdanji skupni državi tak, da je bila jeklenka last uporabnika, in ko je ta novo prazno jeklenko želel zamenjati za polno, je lahko bila ta močno »zdelana«. Nikoli se ni vedelo, kdo je za to odgovoren. Nove zelene jeklenke so zdaj last Butan plina, uporabnik jih vzame le v najem. Tako imajo popoln pregled nad prometom z njihovimi jeklenkami in zato lahko prevzamejo odgovornost za njihovo neoporečnost.

V Butan plinu so doslej zamenjali okoli 200.000 oranžnih jeklenk s svojimi zelenimi. Sistem je tak, da oranžno jeklenko odkupijo za 10 evrov, za to izdajo kavcijski list in uporabniku predajo novo zeleno jeklenko. Če je lastnik ne uporablja več, mu ob vrnitvi jeklenke izplačajo 10 evrov v gotovini. Vseeno je pri nas še vedno v uporabi okoli milijon oranžnih jeklenk, in če bi želeli zamenjati vse, bi bil vložek v to kar okoli 20 milijonov evrov.