Spoštovana gospa, k ureditvi vrta lahko vedno pristopimo na drugačen način. Narisala sem vam tri rešitve. Prva, klasična zasaditev je sicer običajna, vendar je lahko tudi zelo lepa. Druga možnost je saditev treh majhnih drevesc, pod katerimi uredimo gredo z zimzelenimi trajnicami ali travami. Greda naj bo zasajena z rastlinami enake vrste.

maranta1.jpg

Ker domišljija nima meja, lahko gredo seveda uredite na najrazličnejše načine. Kot tretjo različico vam predlagam razmejitev dveh površin s kovinskim robnikom. Eno zasadite in zemljo prekrijte z lubjem, drugo pa pokrijte z okrasnimi prodniki. V središču krivulje posadite svoje priljubljeno drevo, gredo pa zasadite z zimzelenimi trajnicami.

Ker osnovna zamisel sledi znanemu filozofskemu konceptu, za uravnoteženje na površino s kamenčki posadite kakšen majhen kroglast iglavec. Enega ali drugega »glavnega igralca« v zasaditvi obdajte z robnikom in tla okoli njega pokrijte z zastirko z druge grede.

Simona Klokočovnik, Maranta