Na internetu sem prebrala, da je naloga vastuja predvsem pomoč pri vzpostavitvi prostora z naravnimi zakonitostmi. Za kaj pravzaprav gre?

Prvi in najpomembnejši zakon, ki mu vastu sledi je, da je prostor živ. Torej, vse kar obstaja, je živo. Mi in tisto, kar nas obdaja. Druga zakonitost, ki je prav tako pomembna, je, da se vse, kar obstaja, povezuje in da smo tudi mi v neprestani interakciji s stvarmi, ki nas obdajajo, torej tudi s prostorom. Mi vplivamo na njega in on vpliva na nas. Gre za življenjsko energijo - prano, či in za to, da ta nenehno teče in je v ravnovesju, saj to vpliva na vse nivoje našega življenja: na zdravje, odnose, ustvarjalnost in tok denarja. Življenjska energija pa se lahko vedno ustvarja samo v odnosu, in sicer samo v usklajenem odnosu. Če tega ni, stvari stagnirajo, umirajo in ne tečejo. To velja tako za naše telo kot za odnose. Naloga vastuja je prav ta, da ustvari usklajen odnos med prostorom in človekom, ki v njem biva, tako da življenjska energija steče in se stvari odprejo. Tretji pomembni dejavnik, na katerem sloni vastu pa je, da obstajajo naravne zakonitosti, ki vedno delujejo in držijo na vseh nivojih hkrati: v atomu, v telesu, v prostoru, na parceli in v naravi.

vastu1.jpg

Kakšno vlogo namenja vastu legi?

Naravni elementi, iz katerih je vse sestavljeno, se v prostoru glede na naravne zakonitosti vedno razporedijo na enak način. Severovzhod je povezan z elementom vode, na jugovzhodu je dominanten ogenj, jugozahod je povezan z elementom zemlje, severozahodu pa vlada element zraka. Središčni del je povezan z etrom - elementom prostora. Če jih upoštevamo pri gradnji hiše ali pri ureditvi in preureditvi stanovanja, pravzaprav s tem ustvarjamo ravnovesje v nas samih. Elementi so povezani s smermi neba, prav tako tudi magnetna sila in dotok sončeve energije. Zato je lega tako pomembna.

V čem se vastu razlikuje od bolj populariziranega feng šuja?

Vastu in feng šuj imata pravzaprav podoben izvor, samo da je vastu glede na datirane stare spise starejši. Vastu je znanje o arhitekturi in ureditvi prostorov, zapisano v Vedah pred približno 5000 leti. Osebno menim, da je vastu globlji, saj poleg naravnih zakonitosti, ki jih oba sistema upoštevata, upošteva tudi edinstvenost posameznika, njegove lastnosti, naloge, pa tudi morebitna neravnovesja. V ta namen naredimo natalno karto, ki se jo nato prerišemo v prostor. Izrišemo načrt, ki za vsakega posameznika pokaže najboljše možnosti za njegovo bivanje v prostoru. Ljudje smo različni, posebni, edinstveni in ne ustrezajo nam enake stvari. Povezanost naravnih zakonitosti in tistega, kar najbolj ustreza posamezniku za kvalitetno bivanje v vsakem prostoru, je bistvo svetovanja ali projektiranja vastu. Poleg tega se feng šuj osredotoča predvsem na pretok življenjske energije v hiši, vastu pa vzpostavlja vez med hišo ter silami in energijami zemlje in vesolja, ki skladno s stranmi neba vplivajo na dom in stanovalce.

vastu2.jpg
vastu3.jpg

Katere dejavnike upošteva vastu, na primer, pri gradnji hiše?

Številne: izbor zemljišča, njegovo preteklost, velikost, obliko in orientacijo glede na smeri neba; nagib zemljišča in kakovost tal; položaj cest v odnosu na zemljišče; vodotoke in reke na zemljišču ali v njegovi okolici; relief zemljišča oziroma njegov nagib; sosednje zgradbe ali objekte in njihov vpliv na zemljišče; dovozno pot proti zemljišču in hiši, njeno smer in oblikovanost; položaj hiše na zemljišču in njeno orientacijo; ugoden razpored stavbe, vrta, parkirišča, vode ali težjih elementov na parceli in v okolici hiše; pravilne mere in sorazmerja hiše; najboljši položaj za glavni vhod, teraso, balkon, ložo...; položaj sob in velikost; število, velikost in položaj oken, vrat, stopnic; najboljši položaj za spanje; ekološki vidik gradnje hiše; klimatske pogoje in kulturno okolje; lepoto in estetiko...; individualne zakonitosti in točke, izračunane na podlagi natalne karte.

Glede na to, da živimo v precej turbulentnih časih, smo dnevno izpostavljeni vibracijam, ki niso vedno prijazne do nas. Čutiti je, da je topel dom vsekakor nujno zatočišče.

Naloga hiše ali doma ni, da nas ogradi od narave, ker od narave in naravnih ritmov nikoli ne moremo biti ločeni. So del nas in mi smo del njih. Naloga doma je, da nas z naravo harmonično poveže, da se ustvari tako iskana harmonija, tok življenjske energije in s tem zdravja, obilja, ljubezni.

Misel, da nas dom ščiti pred naravnimi vplivi, nekako lepo sede v našo zavest. A misel, da moramo ostati tudi v domu povezani z naravo, ostaja mnogim tuja. Za kaj gre pri tej navezavi?

Gre za tri osnovne zakonitosti, ki sem jih omenila: vse je živo, vse je povezano in povsod veljajo enake zakonitosti. Mi že smo v nenehni interakciji z naravo - prostorom ali širšim okoljem, ne glede na to, ali to želimo priznati ali ne. In zakonitosti delujejo, tudi če tega ne opazimo ali ne želimo verjeti. Povezava torej ne glede na vse obstaja, vprašanje je samo to, kakšna je.

vastu5.jpg
vastu6.jpg

Pred časom me je fascinirala povezava med mislijo, da je vsaka struktura v naravi geometrijsko popolna harmonija oblike in da bi morala tudi arhitektura upoštevati naravna načela strukture, ki se navezuje tesno na vibracije. Kako to komentirate?

Seveda, geometrijska struktura je zelo pomembna, saj odseva notranjo dinamiko vesolja. Vsak element ima svojo geometrijsko obliko, s katero lahko ponovno vzpostavimo ravnovesje. Vse, kar se dogaja, tudi vsak zvok, bi lahko izrisali z geometrijskimi oblikami. Vse, kar obstaja, je sestavljeno iz vibracij in vse to bi lahko izrisali z geometrijskimi oblikami. Eno najmočnejših korekcijskih orodij za vzpostavitev ravnovesja v prostoru so jantre, ki so z natančno geometrijo in pravimi simboli ter barvami močno orodje za vzpostavitev ravnovesja. Še toliko bolj, če so v prostoru postavljene na pravih mestih in pravilno izračunanih individualnih točkah.

Vastu razume hišo kot človekovo drugo telo, kajne?

Ista načela, ki veljajo v makrokozmosu, veljajo tudi v mikrokozmosu. Ista načela, ki veljajo v prostoru, veljajo tudi v našem telesu. Tako kot imamo pomembne točke v telesu, tako le-te obstajajo tudi v prostoru. Pet elementov v prostoru je povezanih s petimi elementi v telesu. Stanje in ureditev hiše odseva tudi stanje našega telesa in vseh procesov (tudi čustvenih), ki se v njem odvijajo. Kot sem že povedala: vse je živo, vse je povezano in povsod delujejo naravne zakonitosti.

vastu4.jpg

Zdi se, da je nivo zavesti, predvsem pa tehnološki razvoj, danes dosegel višavja, ki jih nekoč niso poznali. Gre le za iluzijo? So morda starodavna ljudstva bolje poznala modrost vestne bivanjske kulture?

Tehnološki razvoj morda resnično dosega višave, a človeški ne. Malo smo na žalost zašli. Tehnologija je super, če ne pozabimo na tiste tri osnovne dejavnike, ki sem jih že nekajkrat omenila. Stare civilizacije niso imele takšne tehnologije, imele pa so popolno znanje o tem, kako živeti v skladu z naravnimi ritmi in jih obrniti sebi v prid. Kljub "nerazvitosti" tehnologije so gradili fascinantne objekte, a vedno v skladu z naravo. In to nam sedaj manjka. A moja želja ni gledati v preteklost in jo poveličevati. Živimo tukaj in sedaj. Pomembno se mi zdi del tega znanja prenesti v sedanjost in da si tukaj in sedaj ustvarimo bolj harmonično in srečnejše življenje.

Vedska fizika prostora ne pojmuje kot praznino, temveč kot zapleten element, eter, katerega lastnost je zvok, ki skrbi za subtilne vibracije. Kako ohraniti pravo mero vibracij in kako pomembno je pri vsem tem skrbeti za razvoj lastne subtilnosti za prostor, vibracije in sebe?

Vse, kar obstaja, je sestavljeno iz vibracij, zvokov, in najprej je bil zvok, ki je povezan z elementom etra-prostora. Notranja lastnost etra-prostora je zvok in zato tudi moteče zvočne vibracije v hiši vplivajo na element prostora. Iz etra nastane zrak, ki je povezan z dotikom, iz njega ogenj, ki je povezan z obliko in barvo... Zatem sledi element vode, ki je povezan s čutilom okusa, na koncu pa se razvije element zemlje, povezan s čutilom vonja. Element zemlje v sebi nosi lastnosti vseh drugih elementov. V arhitekturi in pri urejanju hiše ali stanovanj je zato zelo pomembno upoštevati lastnosti vseh teh petih elementov, pravilno razporeditev in ravnovesje. A tudi mi se v sebi lahko povezujemo s temi elementi: s hojo po zemlji, s stikom z vodo, slapovi, soncem in vetrom. Delati in delovati je treba na več nivojih - na nivoju telesa in še subtilnejših plasti nas samih, kot tudi na nivoju prostora in okolja. Tako najlažje vzpostavimo ravnovesje.