Odgovor: Načelno morate kot najemnik stanovanja pred predvideno adaptacijo pridobiti predhodno pisno soglasje lastnika stanovanja. Vendar pa vam lastnik ne bo mogel odreči soglasja, če je predviden poseg v skladu s sodobnimi tehničnimi zahtevami in je hkrati v vašem osebnem interesu, če sprememba ne ogroža interesov lastnika stanovanja in ostalih lastnikov v stavbi, če s spremembo niso povezane poškodbe skupnih delov večstanovanjske stavbe in njen zunanji videz in če boste stroške take adaptacije nosili sami. Vendar pa bi vas rad opozoril na manjšo past. Če bi se izkazalo, da gre za bistveno izboljšavo (kar rekonstrukcija centralne ogrevalne naprave vsekakor je), lahko lastnik izdajo soglasja za renovacijo pogojuje s tem, da boste stanovanje po zaključku najemnega razmerja vzpostavili v prejšnje stanje ali pa da se boste odpovedali povrnitvi lastnih vlaganj v stanovanje.

Vprašanje: Z ustnim dovoljenjem tete sem prebival (še prebivam) v delu stanovanjske hiše v Mostah v Ljubljani, ne da bi za to kaj plačal. Teta je julija lani umrla, stanovanje pa je podedovala njena hči, moja sestrična, ki zahteva, da se iz stanovanja izselim. Zanima me, ali se res moram izseliti in ali lahko sestrična od mene zahteva, da ji morda plačam najemnino za nazaj.

Odgovor: Če z novo lastnico, torej z vašo sestrično, niste sklenili najemne pogodbe, velja domneva, da stanovanje uporabljate nezakonito, sestrična pa lahko kadar koli vloži tožbo za izpraznitev stanovanja, pri čemer velja, da se spori rešujejo prednostno. Sestrična bi lahko od vas zahtevala plačilo najemnine za najem stanovanja − oziroma natančneje uporabnine – le od tistega trenutka, ko je postala lastnica stanovanja po sklepu o dedovanju, za predhodno obdobje pa ne.

Mag. Boštjan J. Turk