V preprosto preoblikovanem razstavnem prostoru se bodo obiskovalci preselili v delovno okolje kustosov, med depojske police, regale, zabojnike in arhivske škatle z imeni, ki jih beleži in obdeluje muzej. Ljubitelji arhitekture in oblikovanja bodo lahko neposredno spoznali raznoliko gradivo, avtorje in zgodovinske smernice. Preteklo delo arhitektov, oblikovalcev in fotografov muzej predstavlja kot uporabne izkušnje, znanje in ideje za boljšo prihodnost.

Zastopani vidni slovenski arhitekti, oblikovalci in fotografi

V zbirkah so zastopani skoraj vsi vidni slovenski arhitekti in oblikovalci 20. stoletja ter številni fotografi - skupaj več kot tisoč avtorjev. V arhitekturnih depojih so shranjeni različni dokumenti o delu več kot 70 slovenskih arhitektov, od Jožeta Plečnika, Ivana Vurnika, Edvarda Ravnikarja, Eda Mihevca do Danila Fürsta, Vinka Glanza, Iva Spinčiča, Vladimirja Šubica in drugih. Tu so shranjeni tudi načrti pomembnih in zanimivih slovenskih stavb, od parlamenta, NUK in moderne galerije do stanovanjskih stavb, šol, turističnih in infrastrukturnih objektov.

muzej1.jpg

Zbirka industrijskega oblikovanja obsega dela svetovnih avtorjev, kot so Alvar Aalto, Ron Arad, Konstantin Grcic, Richard Sapper ali Judith Rataitz. V muzeju so zastopani staroste slovenskega oblikovanja, od Nika Kralja, Alberta Kastelca, Oskarja Kogoja in Saše Mächtiga do Davorina Savnika in drugih, pa tudi njihovi nasledniki: Vladimir Pezdirc, Janez Smerdelj, Igor Rosa, Gigodesign, Jure Miklavc, Bojan Klančar in Rok Oblak.

Edina ustanova, ki obdeluje vizualne komunikacije

Muzej za arhitekturo in oblikovanje je edina ustanova, ki v Sloveniji obdeluje vizualne komunikacije, od plakatov, celostnih grafičnih podob, knjig, katalogov in koledarjev do znamk in drugih tiskovin. Med 340 oblikovalci med drugim nastopajo Ivan Vavpotič, Janez Trpin, Domicijan Serajnik, Grega Košak, Jože Brumen, Uroš Vagaja, Matjaž Vipotnik, Janez Suhadolc, Jani Bavčer, Kostja Gatnik, Miljenko Licul, Ranko Novak, Novi kolektivizem in številni mlajši ustvarjalci. V zbirki so zastopani tudi mednarodni avtorji: Ivan Picelj, Dalibor Martinis, Boris Bučan, Shin Matsunaga, Per Arnoldi, Giovanni Pintori in drugi.

muzej.jpg

Oddelek za fotografijo hrani bogato zbirko o zgodovini slovenske fotografije; v njej je zastopanih več kot 400 avtorjev, katerih delo večinoma sega v obdobje od leta 1930 do 1980. Med zaključene celote v okviru zbirke sodijo posamezne večje zapuščine: dela Milenka Pegana in Marjana Pfeiferja st. ter večje avtorske donacije, denimo dela Boga Čerina, Oskarja Karla Dolenca, Janka Andreja Jelnikarja, Stojana Kerblerja in Mitje Vidmarja. Muzej pa hrani tudi nekatera najstarejša fotografska dela v Sloveniji, ki segajo v leto 1850, in zbirko več kot sedemdesetih starih fotoaparatov inženirja Oskarja Karla Dolenca.

Razstava bo odprta do 20. marca, ogledate pa si jo lahko od torka do nedelje med 10. in 18. uro. Po razstavi bodo potekali nedeljski vodeni ogledi. V nedeljo, 13. februarja, ob 15. uri vas bodo po njej vodili kustosi Muzeja za arhitekturo in oblikovanje.