Temelji na oblikovanju izdelka, ročnem ali z modeli, predsušenju in žganju v pečeh z visoko temperaturo. In to tradicijo opečnih izdelkov za gradnjo s sodobno opremo in novimi tehničnimi rešitvami nadaljuje podjetje Wienerberger Opekarna Ormož, d. d.

Lastništvo

Opekarna že desetletja stoji na vzhodnem delu kraja Ormož, s časom pa se je preoblikovala tudi njena lastniška struktura. Leta 1963 sta bili gradbeno podjetje Grad Ormož in Opekarne Ormož združeni v novo podjetje Ograd Ormož. Leta 1981 je zgorela celotna tunelska peč in tako so morali tedanji upravljavci podjetja celotno območje opekarne zgraditi nanovo. V osemdesetih letih se je podjetje vključilo v poslovni sistem Mercator in se s spremembo lastniške strukture oblikovalo v delniško družbo. Decembra 1998 je večinski delež delnic Opekarne Ormož kupilo podjetje Wienerberger, vodilni proizvajalec opeke na svetu. Od takrat Opekarna Ormož nastopa s krovno blagovno znamko Wienerberger, kar ne prinaša samo imena, marveč tudi strog nadzor, sodobne tehnične rešitve in značilnosti ter predvsem kakovost izdelkov. Tako je danes opekarna Ormož z več kot 50-odstotnim tržnim deležem zidnih in stropnih elementov med slovenskimi opekarnami na prvem mestu.

Proizvodni program

V Sloveniji proizvajajo vse izdelke porotherm, porobloke, klasične module in polnila. To so opeke za nosilne zidove Porotherm S P + E različnih debelin (20, 25, 30, 38 in 45 cm), porobloki debeline 29 cm in višine 25 ali 29 cm, zvočnoizolacijska opeka in različni modulbloki. Ponujajo tudi opeko za nenosilne zidove, stropni sistem, preklade, različne vertikalne vezi, fasadno klinker opeko, klinker opeko za tlakovanje ter tradicionalno navadno opeko. Skratka, popoln zidni sistem.

V tovarni je 57 zaposlenih, od katerih jih samo 36 dela v proizvodnji. Ta podatek pove, da je proizvodni proces v dobršni meri avtomatiziran. Postopek žganja traja neprekinjeno 24 ur na dan. Glino pridobivajo v glinokopu Hardeška šuma, ki je na obrobju listnatega gozda in je od opekarne oddaljen dva kilometra. V tovarni je 7,37 hektarja skladiščnih površin in približno 1,2 hektarja proizvodnih objektov. Proizvodne objekte uvrščajo v več sklopov (primarna in sekundarna priprava, oblikovanje, sušenje, žganje in pakiranje). Podjetje je 16. septembra 2003 pridobilo standard ISO 9001: 2000, št. certifikata 137926, ki ga zavezuje k odgovornosti do okolja ter upoštevanju okoljevarstvenih zahtev in pogojev.

Porotherm S

Pod zaščiteno blagovno znamko Porotherm S proizvajajo in prodajajo izdelke, ki v primerjavi s klasično opeko potrošnikom nudijo obilo prednosti – boljše izolacijske lastnosti, hitrejšo in stroškovno racionalnejšo gradnjo ter ugodno bivalno klimo. Ta opeka se uporablja pri gradnji stanovanjskih in drugih investicijskih objektov. Samo kot primer povejmo, da zid, zidan s Porothermom 45 S P+E in termomalto ter ometan s 5-centimetrskim termoizolacijskim ometom, ustreza najnovejšim predpisom o toplotni zaščiti objekta. Pri tem je treba poudariti, da enoslojni masivni zid brez izolacije iz umetne mase ustvarja udobno in zdravo bioklimo skozi vse leto.