Vzdrževanje žlebov

Še posebej velike težave se lahko pojavijo pozimi, in to zaradi zamrzovanja vode v žlebovih. Če imamo takšne težave, je edina pametna rešitev posebno ogrevanje žlebov in žlot, v katerih se lahko nabirata sneg in voda, ki hitro zmrzneta. Zato je posebej pomembna namestitev snegolovov, ki preprečujejo zdrs snega v žloto, v najhujših primerih pa pride v poštev tudi ogrevanje. Izvedemo ga s posebnimi kabli, ki jih priključimo na elektriko. Upravljanje z ogrevanjem je mogoče nadzorovati z navadnim stikalom. Pri večjih sistemih je priporočljivo upravljanje ogrevanja s posebnimi urami, ki delujejo glede na temperaturo in so vodene s posebnimi senzorji za vodo. Montaža kablov v žlebove je razmeroma preprosta, do določenih težav pa lahko pride, ko so okoli objekta drevesa – listje namreč žlebove zelo hitro zamaši. V takem primeru priporočamo redno čiščenje žlebov. To govorim iz lastnih izkušenj; zaradi padanja listja na streho moje hiše sem moral jeseni velikokrat splezati nanjo in jo očistiti. To lahko storimo z roko, zelo dobro pa se obnesejo različni puhalniki listja, s katerimi žleb očistimo bistveno hitreje.

Oglejmo si še žlebove. Na trgu lahko kupimo žlebove iz različnih materialov. Najpogosteje so iz aluminija (naravni ali barvani), bakrene ali pocinkane pločevine (naravne ali barvane) in nerjavnega jekla.

Material

Aluminijasti žlebovi so primerni za različne strehe. Njihova posebnost je, da ne izstopajo s svetlo barvo. Njihova življenjska doba je približno enaka kot pri bakrenih, so pa cenejši. Njihova slabost je, da jih ni mogoče spajkati, temveč jih je treba kovičiti, stike pa zatesniti s silikonom. Ob slabi izvedbi lahko začnejo puščati. Druga težava je, da se v prašnem okolju na stiku začne nabirati nesnaga, ki zavira odtekanje vode.

Zelo pogosto uporabljen material za žlebove je baker. Ob montaži so ti žlebovi svetle bakrene barve, s časom pa baker oksidira in potemni. Morebitno lakiranje za ohranitev svetleče barve ni smiselno, ker po določenem času lak popoka. Bakreni žlebovi niso primerni za pločevinaste strehe. Voda ne sme teči z bakra (obrobe) na pločevinaste kritine. Kljuke ne smejo biti v neposrednem stiku s pločevinasto kritino. Marsikdo meni, da so pocinkani žlebovi že preteklost, vendar ni tako. So zelo priljubljeni, in to predvsem zaradi cene ter primernosti za vse kritine. Težava je spajanje, saj je treba spoje zatesniti s silikonom; če pa dva žlebova spajamo z lotanjem, moramo stik prebarvati.

Odvod

Glede na tehnične lastnosti bi lahko trdili, da so žlebovi iz nerjavnega jekla najboljši. Ta material je obstojen, lahko ga spajamo, pri lotanju z njim ni težav ter je najmanj občutljiv za toploto in mraz. Njegova slabost je, da se blešči. Žlebovi so lahko polkrožni ali kvadratni. Pri slednjih se v vogalih pogosto nabira nesnaga. Pri načrtovanju žleba moramo misliti tudi na odtočne cevi. Vnaprej moramo predvideti, kam bomo speljali meteorno vodo. Ta mora biti speljana v jaške in naprej v ponikalnice. V pripravi je nova zakonodaja, ki bo določala, da mora vsak lastnik objekta na svojem zemljišču poskrbeti za ponikanje meteorne vode. To pomeni, da bo morala skoraj vsaka hiša imeti ponikalnico. Zato bi bilo smiselno razmisliti o uporabi meteorne vode, ki jo lahko prek cisterne speljemo v ponikalnico. Kapnica je namreč zelo uporabna za zalivanje ter pranje vozil in dvorišč.

Naj za konec zapišemo še opozorilo v zvezi s snegom in snegolovi. Brez njih namreč ni strehe, razen če ni zelo položna. Snegolovi so lahko točkovni ali linijski. Praviloma uporabljamo točkovne, s katerimi kombiniramo tudi linijske. Pri tem moramo v kapu namestiti več snegolovov, ki preprečujejo zdrs snega v žlebove ali celo s strehe.