Na srečo se vse več ljudi zaveda, da je energija zelo dragocena dobrina. Podatek, da stavbe porabijo kar 40 odstotkov energije v Evropi, je skrb zbujajoč, vendar pa hkrati pomeni, da lahko z varčevanjem marsikaj spremenimo. Tokratni Dan energetske varčnosti je še enkrat potrdil, da so varčni oziroma celo pasivni objekti edina gospodarna pot (v obdobju recesije pa sploh), saj zmanjšajo porabo energije, čeprav hkrati povečajo udobje bivanja, zanesljivo znižajo stroške, poleg tega pa še pomembno prispevajo k manjšemu onesnaževanju okolja

Poudarek na večstanovanjskih stavbah

Predavanja in javne razprave so bili na tokratnem dogodku predvsem namenjeni pomenu energetske prenove večstanovanjskih in tudi javnih objektov. Po besedah urednika priloge Moj dom Mirana Kumpa, enega od organizatorjev Dneva energetske varčnosti, je bilo namreč stanje pred samo petimi leti na našem trgu takšno, da je bilo skorajda povsem nemogoče priti do kakršnih koli ustreznih informacij, še težje pa do izvajalcev, ki bi takšna dela sploh znali opravljati, zato so se varčne gradnje in prenove lotevali samo zanesenjaki. Danes je povsem drugače. Varčna tehnologija pri enostanovanjskih novogradnjah postaja skorajda standard, zato pa večstanovanjski in tudi javni objekti (denimo bolnišnice in šole) na žalost zelo zaostajajo. Res pa je, da so ti tudi nekoliko trši oreh, saj je poleg večje finančne investicije treba doseči še soglasje več lastnikov.

Energijo bomo plačevali po porabi

Vendar vseeno že letošnjega oktobra prihaja zelo dobrodošla novost: v večstanovanjskih objektih bo treba vgraditi delilnike stroškov za toploto, ki bodo omogočili, da se bodo stroški delili po dejanski porabi. Mag. Boris Selan iz agencije za integrirano komuniciranje Informa Echo je razložil, da se bo posamezno gospodinjstvo tako lahko zavedalo svoje potratnosti in jo po svojih močeh poskušalo zmanjšati. Na tak način bo obračunanih od 60 do 80 odstotkov stroškov, preostali del pa bo določen na osnovi ogrevane površine. Upoštevan bo tudi vpliv različne lege stanovanj. To je sicer nova zakonska zahteva, ki izhaja iz prenovljenega energetskega zakona; vendar pa delilnikov vseeno ne bo dovoljeno vgraditi brez večinskega soglasja etažnih lastnikov. Kdor nanj ne bo pristal, bo preprosto plačeval toploto glede na delež ogrevane površine, ki pa bo pomnožen s kvocientom 1,6, da uporabnik ne bi bil del prihrankov, ki jih bodo imeli drugi stanovalci.

Energetska varčnost ni več izbira

Naša država se tudi sicer pospešeno ukvarja s problematiko energijske potratnosti večine objektov v Sloveniji. Evropska unija je namreč že leta 2002 sprejela prvo direktivo o energetski učinkovitosti stavb, katere zahteve morajo upoštevati vse članice, leta 2010 pa jo je še prenovila v skladu z novimi izsledki in tehnologijami. Evropska unija denimo pričakuje, da bodo imele do leta 2020 vse novogradnje majhne ali celo ničelne emisije; zmanjšane emisije bodo morale biti tudi cilj vsake večje prenove že obstoječih stavb. Po novem direktiva državam celo nalaga, da porabo energije izrecno omejujejo. Poleg te pogodbe, ki smo jo podpisali z Evropsko unijo, pa je magister Jani Turk z direktorata za energijo ministrstva za gospodarstvo predstavil tudi spletni portal ENSVET, kjer je vsem državljanom na voljo brezplačno energetsko svetovanje. Vsako leto se tako trudijo doseči kar 10 odstotkov gospodinjstev več. Načrtujejo tudi davčne spodbude v okviru davka na nepremičnine. Mislijo še na energetsko prenovo javnih objektov in tako do leta 2014 prek javnih razpisov omogočajo tudi 90-odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov.

Stavbe bodo dobile energetske izkaznice

Mag. Miha Tomšič z Gradbenega inštituta ZRMK je pojasnil, kaj sedaj na področju gradnje narekuje leta 2010 prenovljen pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES. Med drugim bodo morale novogradnje pri izbiri materialov in sistemov upoštevati ne le višino začetne investicije, temveč tudi predvideno življenjsko dobo; energetsko varčnost pa bodo morale doseči tudi s primerno lokacijo in arhitekturo. Namesto takojšnje namestitve klimatske naprave bodo morale denimo najprej izkoristiti vse možnosti senčenja in nočnega hlajenja, namesto kopice svetil pa bodo morale najprej zagotoviti dovolj naravne osvetlitve. V primeru, da tega ne bo mogoče doseči, pa bo dovoljeno namestiti samo energetsko učinkovite naprave. Pravilnik poudarja tudi izbiro kakovostne izolacije, saj brez nje stavba izgublja dodatno energijo.

Nov PURES zahteva tudi izrecno omejevanje porabe energije v gospodinjstvih; v primeru javnih zgradb je celo strožji, saj smejo porabiti še 10 odstotkov manj. Država bo morala torej spodbujati občutek okoljske odgovornosti svojih državljanov, poleg tega pa se je obvezala tudi, da bo vsaj 25 odstotkov lastne energije pridobivala iz obnovljivih virov. Kmalu bo stavbam lahko začela izdajati tudi energetske izkaznice, ki bodo izkazovale njihovo porabo energije. To bo zelo uporabna informacija tako za lastnika kot tudi za morebitnega kupca ali najemnika.

Stanovalce prepričajo številke

Branislav Panič je predstavil praktične izkušnje, ki jih je do sedaj imelo pri prenovi večstanovanjskih stavb podjetje za poslovanje z nepremičninami Staninvest. Velika ovira je seveda motivirati stanovalce, ki velikokrat ne razumejo, zakaj je nekaj za njih dobro in zakaj je treba upoštevati natančno določene postopke, ki jih pač narekuje država. Najlažje so jih prepričali tako, da so jim pokazali primerjavo višine položnic v primeru, da se prenova ne izvede, in v primeru, da se izvede. Sicer pa je bilo kakršnega koli nasprotovanja po pravilu vedno konec, ko so se dela začela in so stanovalci lahko začutili prve pozitivne učinke (zato tudi priporočajo, da se najprej opravi obnova, ki prinaša največji prihranek). Spodbudila jih je tudi možnost izkoriščanja nepovratnih finančnih spodbud Eko sklada, četudi so razumeli, da sama vložitev vloge še ne pomeni avtomatske dodelitve sredstev. Do sedaj so imeli z njihovo pridobitvijo sicer zelo dobre izkušnje. Menijo pa, da so bili uspešni predvsem zato, ker so dosledno upoštevali razpisane pogoje in zakonske predpise. Pohvalili so zaposlene Eko sklada, ki so bili vedno pripravljeni ponuditi kakovosten odgovor.

Izplačanih že veliko finančnih spodbud

Eko sklad je predstavil trenutne možnosti nepovratnih finančnih spodbud kot tudi ugodnih posojil, do katerih so upravičeni tako občani v enostanovanjskih kot v večstanovanjskih stavbah, ki jih v tem primeru z njihovim večinskim soglasjem zastopa upravnik ali pooblaščeni predstavnik skupnosti lastnikov. V primeru socialno šibkih gospodinjstev so mogoče tudi dodatne subvencije. Pozitivno je tudi, da stavb ni treba več sanirati naenkrat, temveč jih je mogoče prenavljati po delih. Po poročanju mag. Vesne Črnilogar, predstavnice Eko sklada, je največ vlog za izolacijo fasade in izolacijo podstrešja.

Predstavljen je bil tudi rezervni sklad, ki ga banke ponujajo večstanovanjskim objektom. Po besedah Boruta Bizjaka iz Probanke je to račun, ki je namenjen varčevanju in oplemenitenju denarja, ki ga večstanovanjske stavbe namenjajo investicijskim vzdrževalnim delom, tudi energetskim prenovam. Banke takšnim varčevalcem ponujajo še ugoden namenski kredit, ki ga ti zavarujejo z zastavo sredstev v rezervnem skladu.

Po toliko pomembnih informacijah se je dan končal z občutkom, da je bila javna razprava tokratnega dogodka zaradi svojega pozivanja k čimprejšnji energetski prenovi večstanovanjskih in javnih objektov morda celo nekoliko pred svojim časom, bo pa verjetno prav zaradi tega kmalu postala še toliko bolj ključna in aktualna.