Predvsem pri stanovanjskem posojilu s spremenljivo obrestno mero je zato potrebna izredna previdnost, saj ga navadno najemamo za 20 ali več let, nihče pa ne ve, kako se bo gibala obrestna mera.

Pripravljeni na nihanja obveznosti

Tisti, ki stanovanjsko posojilo že odplačujejo, so nihanje obrestnih mer v preteklih letih občutili na lastni koži. Primer: pri posojilu v višini 100.000 evrov, ki smo ga najeli za 20 let s 6-mesečnim euriborjem in 1,5-odstotnim bančnim pribitkom, so se v zadnjih osmih letih mesečne obveznosti zelo spreminjale. Januarja 2003 je mesečna anuiteta znašala 626 evrov, oktobra 2008 je ta poskočila kar na 744 evrov. Nato je sledilo olajšanje, obrestna mera se je začela zniževati, v začetku lanskega leta je bilo treba za obrok odšteti »le« še 532 evrov. Letos že 30 evrov več.

Boštjan Krisper iz Zveze potrošnikov Slovenije pravi, da moramo biti na takšna nihanja pripravljeni že ob najemu posojila in si nujno pustiti nekaj manevrskega prostora pri mesečnih obveznostih do banke. Obrok lahko niha tudi do 30 odstotkov. Pri nas je obrestna mera za stanovanjska posojila višja kot v Evropski uniji, zato predstavniki naših bank pravijo, da ne bodo zviševali obrestne mere oziroma pribitkov. Krisper na te izjave skorajda cinično pripomni – saj so ti pribitki že zdaj tako previsoki. V nekaterih bankah je ta pribitek tudi 2,5 odstotka.

Največ posojil za nepremičnine konec leta 2007

Slovenci smo največ posojil za nakup nepremičnine najemali konec leta 2007, med temi pa skorajda ni bilo najema kredita s fiksno obrestno mero, saj so posojila s fiksno obrestno mero pri nas precej dražja, povprečno kar za poltretji odstotek. Pri kreditu v vrednosti 100.000 evrov na 20 let to pomeni 20.000 evrov več obresti. Pogajanja z banko za višino pribitka so nekaj običajnega in skorajda nujna, saj – če nam uspe pribitek znižati za pol odstotka – prihranimo na tisoče evrov. Torej, najem posojila s fiksno obrestno mero se splača le v primeru, če bi se z banko uspeli dogovoriti za dober popust. Krisper pravi tudi, da je priporočljivo pred najetjem posojila imeti nekaj lastnih sredstev – vsaj 40 odstotkov vrednosti nepremičnine, ki jo kupujemo.

Če bi od banke potrebovali 60.000 evrov za 20 let, bi doplačali 20.000 evrov obresti. Če pa bi potrebovali 80.000 evrov za 25 let, bi morali za obresti odšteti neverjetnih 40.000 evrov. Banka Slovenije že nekaj časa opozarja, da imamo Slovenci najetih neverjetno veliko stanovanjskih posojil. In prav zaradi tega, ker so mesečni obroki za stanovanjski ali drug dolgoročni kredit praviloma največji strošek v vsakem gospodinjskem proračunu, je treba zelo dobro premisliti, koliko denarja sploh potrebujemo od banke, kolikšen mesečni obrok si lahko privoščimo in do kdaj bomo posojilo odplačevali.