Pravkar končujejo dela na večstanovanjskem (sedem stanovanj) energetsko varčnem objektu, ki ga označujejo kot A 9 (možen ogled na www.mojnovidom.eu) in bo predvidoma na voljo novim prebivalcem po 15. juniju. Da je objekt energetsko varčno in po uporabnosti energetsko učinkovito naravnan, povedo že podatki o gradnji nosilnih zidov z žgano opeko, o izolaciji s kameno volno, ki je debela 16 centimetrov (ostrešje 30 centimetrov), in o toplotni prevodnosti stavbnega pohištva (celotna okenska odprtina) 1,1 W/m2K. Stavbno pohištvo je vgrajeno po sistemu RAL, ki preprečuje nastajanje toplotnih mostov.

Našteto še ne pomeni, da gre za nizkoenergetski objekt, čeprav večina parametrov temu kar ustreza. Je pa zanesljivo energetsko varčni objekt, saj mu manjka le zrakotesnost po zahtevah Eko sklada. V okolju pod Krvavcem namreč še vedno stavijo na naravo, zato se ne želijo zapirati v »polivinilaste vrečke«. Tudi vsi uporabljeni materiali, kolikor je to mogoče zagotoviti, so naravnega izvora. Le nekaj neizogibnih materialov, kot so veziva, tesnila in še nekateri nujni temu podobni materiali, je sintetičnega izvora. Pri tem je pomembno vedeti, da kupci še pred finalizacijo objektov, če se k temu vključijo še pravi čas, lahko izrazijo svoje želje, ki jih skupaj z izvajalcem del tudi udejanjijo.

Osnovni vir ogrevanja za vse naselje je zemeljski plin, ki je glede na opisano kakovost gradnje in izolacije predvsem predviden za »rezanje« najbolj temperaturno izstopajočih dni. Stanovanja so na voljo za ogled že zdaj, ko je pri zaključnih delih še mogoče upoštevati želje kupca po prestavitvi katere od predelnih sten, vgradnjo keramike in talnih oblog po željah bodočih stanovalcev in podobno.

Za kupce stanovanj, ki želijo zagotovilo o še višji energetski varčnosti, končujejo gradnjo večstanovanjskega objekta (v njihovih načrtih z oznako A 5), ki je zgrajen po standardih, ki jih v svojih pogojih za nepovratna sredstva kot pomoč kupcem tovrstnih stanovanj (ne investitorjem!) določa Eko sklad. Vir ogrevanja so toplotne črpalke zrak/voda. Za izolacijo fasade so uporabili 16 centimetrov debele lamele iz kamene volne, vgradili so poseben špaletni sistem lesenih oken s toplotno prevodnostjo celotnega okvirja 0,84 W/m2K po sistemu RAL in rekuperacijo za prezračevanje. Prav prezračevanje je bilo doslej v mnogih podobnih primerih zapostavljeno in bo povzročilo mnogim, tako investitorjem kot kupcem, še veliko preglavic. V naselju Moj novi dom se to zdaj dokazuje kot investitorjeva vizionarska prednost, ki jo velja poudariti.

Enako velja poudariti, da so vsi objekti v naselju Moj novi dom »finančnih bremen prosti« oziroma nanje niso vezane nikakršne hipoteke, zato lahko kupci za te nepremičnine brez težav najamejo hipotekarna posojila v svojem imenu. Ob objektu so na voljo tudi parkirišča z nadstreški. Posebnost objekta A 5 pa je tudi to, da ima vgrajeno dvigalo, ki premaga tudi stopnišče kot oviro. Prav take in še mnoge »na oko« manj vidne, zato pa preverljivo uporabljene tehnološke rešitve so tiste, ki naselje Moj novi dom v Komendi naredijo nadvse privlačno. Kakovost uporabljenih in vgrajenih materialov to le nadgrajuje. O vsem tem se lahko najlažje prepričate, če naselje tudi obiščete!