Nedavno je bila v znanstveni reviji o okoljski psihologiji objavljena zelo zanimiva študija, ki sporoča, da lahko vašo raven osredotočenosti povečate tako, da v svoj delovni prostor namestite sobne rastline. Povečana raven osredotočenosti pomeni, da si lahko bolje zapomnimo tisto, kar beremo.

bigstock_residential_office_with_laptop_5569428.jpg

Raziskovalci so hipotezo preizkusili tako, da so dali sodelujočim v raziskavi nalogo, naj preberejo odstavek ter si zapomnijo zadnjo besedo vsakega stavka. To zahteva sposobnost branja in pomnjenja kakor tudi sposobnost priklicati si nekaj spet v spomin. Nato so del ljudi premaknili v prostor, kjer ni bilo sobnih rastlin, del pa v prostor, kjer so bile na delovni mizi razpostavljene štiri rastline.

Morali so ponoviti nalogo; rezultat ponovitve pa je bil, da je skupina, ki ni bila v prostoru s sobnimi rastlinami, nalogo izvedla približno enako, skupina, ki je bila v prostoru s štirimi rastlinami, pa je svojo nalogo izvedla občutno bolje. Morda pa je za to "kriv" samo bolj čist zrak?