»Izhodišče prenove temelji na nadaljevanju poti, ki smo jo začrtali z lansko uspešno prenovo avtomobilskih zavarovanj,« pravi Andrej Kavšek, predsednik uprave Tilie, ki je članica skupine Sava Re. Spomnimo, pri avtomobilskem zavarovanju so ponudili visoke popuste za varne voznike; to so tisti, ki Tilii plačajo znižano premijo, ker se nikoli ne zaletijo. Podobna je zamisel pri produktu MojDom. »To smo dosegli z zasnovo produkta po sistemu vse pod eno streho, saj z enim zavarovalnim produktom (oziroma enimi zavarovalnimi pogoji) lahko zavarujemo celotno paleto rizikov, ki ogrožajo lastnika ali najemnika stanovanjske enote in/ali opreme v njej. Hkrati je zavarovanje MojDom zasnovano modularno tako, da lahko zavarovanec sestavlja posamezne module kot lego kocke v zaokroženo celoto, ki mu glede na njegove želje oziroma potrebe najbolj ustreza.« Kavšek poudari, da gre za »inteligentno zavarovanje«, saj so spremenili predvsem področje odgovornosti, s katerim zagotavljajo ob nizki premiji dovolj visoke odškodnine v nezgodnih primerih.

Tilia je bila sicer prva zavarovalnica, ki je povezala življenjsko in premoženjsko zavarovanje (paketa MojOtrok in Moje Življenje). »Hočemo biti najboljši, ne največji,« je v slogu hudomušnih reklam dodal Jaka Dolenc, pooblaščenec uprave Zavarovalnice Tilia.

Zavarovanje MojDom ob izbranem najširšem kritju zajema 40 nevarnosti. S prenovo so dodali nekatera nova kritja, dvignili so določene zavarovalne vsote, mogoče je zavarovati nekatere nove predmete ipd. Posebej velja omeniti zavarovanje odgovornosti, ki jo je možno skleniti v obsegu osebne odgovornosti ali zgolj v obsegu zavarovanja odgovornosti iz posesti in lastništva nepremičnin. Z dodatno razširitvijo pa je mogoče zavarovati še odgovornost v tujini (t. i. turistična odgovornost), pri čemer gre večinoma za objekte v slovenski lasti na primer na Hrvaškem, manj pa jih zanima zavarovanje slovenske lastnine v bolj oddaljeni tujini, priznavajo.

Vabljive naj bi bile ugodnosti, popusti z bonusi pri zavarovanju. Po koncu zavarovalnega leta namreč prizna Zavarovalnica Tilia tistim zavarovancem, ki v preteklem zavarovalnem letu po polici za zavarovanje MojDom niso imeli prijavljene škode, bonus na zavarovalno premijo, in sicer: dobropis v višini 5 odstotkov od osnove za obračun bonusa in bonusno varčevanje v višini 10 odstotkov od osnove za obračun bonusa ali pa 15 odstotkov, če zavarovanec nima prijavljene škode vsaj tri leta zapored. Zavarovalnica izplača bonus varčevanje na dogovorjeno polico življenjskega zavarovanja (pogoj je sklenjeno zavarovanje MojOtrok ali MojeŽivljenje).

Zavarovanje MojDom je, na kratko, celovito zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov lastnikov ali najemnikov stanovanjskih in počitniških objektov, pomožnih objektov, kmečkih gospodarstev, etažne lastnine in stanovanjske opreme. Znotraj posameznih modulov so vnaprej pripravljeni paketi, ki pa jih je mogoče po želji zavarovanca razširiti s kopico dodatnih zavarovalnih kritij oziroma razširitev. Vsa kritja (nevarnosti, omejitve kritja ipd.) so prikazana tudi tabelarično, pri čemer so omenjene tabele sestavni del pogojev in ne zgolj reklamne zloženke, pravijo v Tilii. Tako kot že pri avtomobilskih zavarovanjih so tudi pri zavarovanju MojDom dodali stran s koristnimi napotki, kako ravnati v primeru raznih nesreč (požar, naravne nesreče ipd.) ter kako uveljavljati zavarovalne pravice iz zavarovalne pogodbe. S tem želijo zavarovancem ponuditi visoko stopnjo varnosti, pregledne in enostavne produkte, kljub enostavnosti tudi dovolj prilagodljivosti in s tem nadaljevati svetovalno vlogo zavarovalnice. »In ponuditi nekaj novega, drugačnega,« dodaja Kavšek.