Narisana različica tlorisne površine vašega podstrešja je nekoliko drugačna od vašega predloga. V predlagani rešitvi sem vam kuhinjo nekoliko zamaknila v prostoru in s tem združila dnevno sobo, jedilnico in kuhinjo. S tem pridobite še eno sobo. Seveda je predlagana rešitev narisana neobremenjeno z vašimi inštalacijskimi povezavami na obstoječe vode v hiši. Kopalnica je na predlagani lokaciji.

Vrisala sem vam dve novi okni, saj menim, da je izvedba dveh novih oken nujno potrebna. V opisu prostora niste omenili, ali je višina vzdolžnih sten morda nižja zaradi mansarde.

Vsekakor vam bo narisan predlog v pomoč pri nadaljnjem načrtovanju prenove podstrešja!

Inge Kalan Lipar, univ. dipl. inž. arh.