Način organiziranja soseske

Vlomilci in pravzaprav zločinci vseh vrst si ne želijo ene stvari – ta pa je, da jih nekdo vidi oziroma opazi. To namreč pomeni, da jih lahko nekdo, če jih ujame policija, prepozna. Programi varovanja sosesk so torej verjetno tako uspešni ravno zato, ker že na vhodu v ulico vse, ki vanjo prihajajo, jasno obvestijo, da tu sosedje zgledno pazijo eden na drugega. Kar predstavljamo si lahko, koliko vlomilcev se samo obrne in ubere drugo pot.

sosedska_straza1.jpg

Program varovanja soseske je način organiziranja ljudi, ki živijo v ulici. Vsi se namreč dogovorijo, da bodo spremljali dogajanje v svojem sosedstvu; ne torej le na svojem vrtu, ampak tudi pri svojih sosedih. Če pa bodo zagledali kar koli sumljivega (neznanca, ki se večkrat sprehodi skozi sosesko in budno opazuje hiše, neznani avtomobil, ki se odpelje in spet vrne), bodo obvestili svoje sosede oziroma policijo, če sosedov ni doma. 

Odgovorni eden za drugega

Morda takšen način boja proti kriminalu deluje preprosto, vendar pa bi bili presenečeni, kako drugače se ljudje obnašajo, ko se dejansko vsi skupaj dogovorijo, da bodo pazili na svojo sosesko. Občutek pripadnosti, ki s tem nastane, pomeni, da se sosedje počutijo odgovorni eden za drugega ter so zato veliko bolj pozorni tudi na hiše svojih sosedov, ne pa le na svojo. Takšen način združevanja pa je še posebno koristen, ko odhajate na dopust, saj lahko svoje sosede enostavno poprosite, da še malo bolj pozorno kot po navadi pazijo na vaš dom.

sosedska_straza2.jpg

Toda zapomnite si: čeprav opazite kriminalno dejanje, ni vaša naloga, da ga zaustavite. To prepustite ljudem, ki so za to dobro usposobljeni.