Odgovor: Postopek uveljavljanja vaših pravic iz naslova zavarovanja pred vlomom je predmet splošnih zavarovalnih pogojev oziroma zavarovalne pogodbe, ki ste jo podpisali z vašo zavarovalnico. Zavarovalnica vas je v skladu z zakonom o zavarovalništvu dolžna obvestiti o vseh pomembnih vprašanjih glede tega zavarovanja. Predlagam vam torej, da se o vaših pravicah in dolžnostih iz tega zavarovalnega razmerja poučite iz teh dokumentov, pazljivi pa bodite predvsem na roke uveljavljanja zahtevkov iz naslova zavarovanja, saj lahko zamuda rokov povzroči tudi izgubo vaših pravic. Svetujem vam tudi, da pokličete zavarovalnico oziroma vašega zavarovalnega agenta, ki vam bo detajlno obrazložil postopek uveljavljanja zavarovalnine v primeru vlomne tatvine.

Vprašanje: Nedavno sem kupil stanovanje v Ljubljani. Ker je bilo stanovanje zavarovano pred elementarnimi nesrečami z dokaj visoko premijo, me zanima, ali lahko tako zavarovanje prekinem in kakšen je postopek.

Odgovor: Pri odtujitvi stanovanja preidejo pravice in obveznosti zavarovalca po samem zakonu na pridobitelja, razen če zavarovalna pogodba ne določa kaj drugega. Svetujem vam, da se o vsebini zavarovalne pogodbe za stanovanje pozanimate pri prodajalcu. Če bi se izkazalo, da dolžnost plačevanja zavarovalne premije preide na vas, pa lahko tudi odstopite od pogodbe z zavarovalnico s petnajstdnevnim odpovednim rokom, o tej nameri pa morate zavarovalnico obvestiti najkasneje v tridesetih dneh, odkar ste izvedeli za odtujitev stanovanja. V nasprotnem primeru boste še naprej dolžni plačevati premijo.

mag. Boštjan J. Turk