Američani so ugotovili, da pesticide v organizem najpogosteje vnesete z uživanjem jabolk, zelene, jagod, breskev, špinače, nektarin, grozdja, paprike, krompirja in borovnic. Po drugi strani pa so objavili, da so se kot najbolj varni izkazali vzorci čebule, koruze, ananasa, avokada, belušev, graha, manga, jajčevca, melone in kivija.

Dobrodejni učinki na zdravje pretehtajo nevarnost

To so torej ameriški rezultati, ki pa jih je organizacija objavila z jasnim opozorilom, da izjemno dobrodejni učinki na zdravje, ki jih ima prehrana z raznolikim izborom sadja in zelenjave, še vedno pretehtajo potencialno nevarnost, ki jo predstavljajo prevelike vrednosti pesticidov. Po njihovem mnenju je še vedno veliko bolj zdravo jesti sadje in zelenjavo tradicionalne pridelave ter morda naleteti tudi na škodljive kemične snovi, kot pa ju sploh ne jesti.

czerwony.jpg

Ostanke pesticidov v živilih pa seveda spremljajo tudi pri nas. Za to sta zadolžena ministrstvo za zdravje in ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V Fitosanitarni upravi Republike Slovenije so nam pojasnili, da je bilo pri zadnjem monitoringu leta 2009 naključno odvzetih 1382 vzorcev živil tako rastlinskega kot tudi živalskega izvora, rezultati njihove analize pa so pokazali, da jih 46,67 odstotka ni vsebovalo niti sledi pesticidov oziroma so bile te tako nizke, da jih analitična metoda sploh ni mogla zaznati, 51,09 odstotka pa je vsebovalo ostanke pesticidov, vendar so bili ti pod mejo, ki naj bi bila škodljiva za zdravje. Le 2,24 odstotka pregledanih živil je vsebovalo preveč pesticidov, inšpekcija pa je njihovo prodajo takoj prepovedala.

Največ preseženih vrednosti v živilih iz tretjih držav

Po besedah fitosanitarne uprave naj bi bilo največ preseženih vrednosti vsa leta spremljanja prisotnosti pesticidov ugotovljenih pri živilih iz tretjih držav sveta, medtem ko se je to manjkrat, vendar v približno enakem številu primerov, zgodilo pri živilih slovenskega in EU-porekla. Vendar pa so se slovenski vzorci hrane vseeno izkazali kot boljši, saj so se v občutno večji meri uvrščali med živila, v katerih strokovnjaki niso našli nobenih ostankov pesticidov. Leta 2009 so sicer največ teh našli v vzorcih grozdja, jagod, solate in breskev.

groceryshopping2.jpg

Odločitev, katero sadje in zelenjavo boste kupili, je vaša, vendar pa na fitosanitarni upravi poudarjajo, da je obveznost trgovca, da poreklo živil jasno označi. Seveda se pesticidom najlažje izognete tako, da kupujete živila ekološke pridelave, vendar pa bodite pozorni, da imajo ustrezen logotip, od prodajalca pa lahko zahtevate tudi vpogled v certifikat, ki ga mora ta na tržnici predložiti takoj, v prodajalni pa v dveh dneh. Okuženost s pesticidi pa je mogoče zmanjšali tudi tako, da živila toplotno obdelate, sadje in zelenjavo pa dobro operete pod tekočo vodo in odstranite lupino.