Pri reševanju vaših želja sem imela nemalo preglavic. Vaš opis prostora je zelo skop in pomanjkljiv. Prostor sem narisala zelo približno, saj manjka veliko bistvenih podatkov. Če bi želela izdelati uporaben načrt, bi zagotovo potrebovala več mer in podatkov.

Poleg tega ugoditi vsem vašim željam brez posegov in sprememb v prostoru ni mogoče. V predlagani idejni rešitvi naj bi vmesna vrata v stranišče odstranili in s tem dobili možnost umestitve vseh želenih sanitarnih elementov. Seveda je v tako nefunkcionalnem prostoru to zelo težko. Prehod ob banji, pralnem stroju in še kadici je minimalen in menim, da je narisan predlog na meji uporabnosti. Verjetno bi bilo treba kopalnico opremiti z manj elementi.

Arhitekti žal nismo čarovniki in ni mogoče vedno ugoditi vsem vašim željam.

Inge Kalan Lipar, univ. dipl. inž. arh.