Odločili so se namreč za okolju in bodočim stanovalcem prijazno gradnjo ali drugače povedano za energetsko varčne in ekohiše, kar zagotavljajo uporabljeni naravni gradbeni materiali in že prej temu prilagojeno načrtovanje objektov, ki so tudi z videzom prilagojeni sonaravnemu bivanju z okolico. Vse naselje Moj novi dom je namreč zasnovano kot zaključena enota, ki se nevsiljivo, vendar opazno vključuje v del Komende, ki je sicer poznan kot Gmajnice.

To naselje zdaj že dobiva prepoznavno podobo, ki jo lahko primerjamo z računalniško simulacijo (www.mojnovidom.eu). Ker je investitor pravi čas poskrbel za pripravljalna dela na zemljišču, zdajšnje nadaljevanje gradnje že vseljenih novih Komendčanov ne moti. Polovica razpoložljivih zmogljivosti je namreč že zasedena in naselje je v tej meri že tudi hortikulturno urejeno. Vse doslej načrtovane enodružinske hiše so že zgrajene, trgu pa sta na voljo le še dve. Prva je v načrtih označena z B5 in je zgrajena kot energetsko varčna hiša, medtem ko je hiša B1 grajena kot energetsko samozadostna in tehnološko nadstandardna. V teh dneh zaključujejo tudi dva večstanovanjska objekta, ki bosta kmalu na voljo bodočim stanovalcem.

gradvest_eko1.jpg

Prvi tak objekt s sedmimi stanovanji (A9) bo na voljo še pred poletjem. Že ta je obdan s 14 centimetrov (ostrešje s 30 centimetrov) debelo izolacijo iz kamene volne, kar zagotavlja obvladovanje klimatskih sprememb in varčevanje z energijo po letnih časih (ogrevanje, hlajenje). Za »brušenje« ekstremnih vremenskih razmer (daljše obdobje nizkih temperatur) je do vsakega objekta pripeljan zemeljski plin.

Posebno zanimiv je večstanovanjski objekt A5, ki bo vseljiv predvidoma v letošnjem juliju. V njem je šest stanovanj in je grajen po standardih za nizkoenergetske objekte. Tu je izolacija oboda hiše debela 16 centimetrov. Vgradili so še izboljšana lesena okna (čeprav so inovativno v Sloveniji že v dograjenih objektih vgrajevali zunanje stavbno pohištvo po posebnem energetsko varčnem špaletnem sistemu, kar smo v prilogi Moj dom že predstavili), ki dosegajo toplotno prehodnost 0,84 W/m2K za celotno okensko odprtino in ustrezajo smernicam RAL-montaže za preprečevanje toplotnih mostov. Vsa stanovanja so prezračevana z rekuperacijo, osnovni vir ogrevanja je toplotna črpalka zrak/voda, v rezervi za »rezanje špic«, kot v gradbeništvu rečejo ekstremnim vremenskim razmeram, predvsem za večdnevne ekstremno nizke temperature, je še kondenzacijski kotel na zemeljski plin. Vse našteto ustreza tudi zahtevam Eko sklada, pri katerem lahko kupci stanovanj v tem objektu kandidirajo za del nepovratnih sredstev tako zgrajenega stanovanja v večstanovanjskem objektu.

gradvest_eko.jpg

Pri opazovanju vsega naselja Moj novi dom v Komendi ne gre spregledati pomembnega dejstva, da so vsi objekti postavljeni v pasivni legi (vzhod–zahod), z dnevnimi prostori in zasteklenimi odprtinami proti jugu, kar pomeni čim večji izkoristek sončne energije.

Po načrtih naj bi do jeseni zgradili še dva večstanovanjska objekta v zgornjem nizu naselja, kar bo zaključilo ta del. V spodnjem delu so prvotno načrtovali še tri večstanovanjske objekte. Civilna iniciativa že vseljenih stanovalcev pa je na investitorja naslovila prošnjo, da v tem delu raje postavi enodružinske hiše, kar bi bilo vizualno in uporabno bolj prijazno za vse naselje in bi ga še bolj združilo z okolico. Marijan Fras, direktor podjetja Eko Gradvest, zna tem predlogom prisluhniti, se z njimi strinja, čeprav se tako odreče delu stanovanjskih tržno zanimivih kvadratnih metrov, vendar je zdaj na potezi občina Komenda, ki mora dati soglasje za spremembo lokacijskega načrta. Tu pa se začenjajo birokratski postopki; upajmo, da bo tudi občina znala prisluhniti svojim novopriseljenim občanom.