Je pa zato idealna rešitev ampula bonpet, ki sama detektira previsoko temperaturo in ogenj ter se sproži in v trenutku pogasi požar. Do tega lahko pride v kuhinji, kurilnici, morda v motornem prostoru vašega plovila ali kje drugje. Bonpet je gasilnik, ki v trenutku gasi, in investicija se vam bo več kot povrnila. Prvič in še najbolj, če ga ne boste nikoli potrebovali, v primeru požara pa večkratno, saj bo bonpet pogasil ogenj in preprečil širjenje ognja ter posledično škodo. Je hkrati gasilnik in »gasilec«.

Poglejmo podrobneje samodejno gasilno ampulo bonpet. Je edino avtomatsko gasilno sredstvo, ki je kot gasilno sredstvo, ki ustreza predpisom o varovanju plovil, pridobilo dovoljenje in tudi priporočilo japonskega ministrstva za promet, prav tako pa je bonpet vpisan tudi v CRS (Croatian Register of Shipping), kar pomeni, da ga lahko kot gasilno sredstvo uporabljate tudi na plovilih na Hrvaškem. Ob tem je dejstvo, da še noben drug proizvajalec gasilnih naprav ni uspel razviti podobnega sredstva, ki bi se na tako enostaven način avtomatsko razprševalo in dosegalo primerljive učinke.

Samodejno gašenje

Gasilne ampule bonpet so namenjene za samodejno gašenje začetnih požarov v manjših zaprtih prostorih, kjer so potencialni izvori ognja, običajno električne naprave v stalnem delovanju, ni pa zagotovljena stalna prisotnost ljudi. Potrebne so na vseh mestih, kjer je otežen dostop ljudi, ali če bi odpiranje pospešilo razvoj požara v prostoru. Nenadomestljive so na vseh mestih, kjer se lahko najprej pojavi eksplozijski vzbuh, ki mu sledi hiter požar.

Ampula se priporoča za vgradnjo zaradi samodejnega delovanja, kar pomeni učinkovito gašenje vseh začetnih požarov. Ne sprožajo se lažni alarmi, ampak se ampula aktivira samo takrat, ko pride do dovolj velikega porasta temperature (seveda ne le zaradi močnega dviga sopare iz loncev). Ampulo je mogoče uporabiti tudi z metanjem v izvor ognja; zaradi enostavnosti uporabe odpade človeški dejavnik panike ali zmedenosti; nameščajo se pri varnostnikih, kjer so običajno požarne centrale, ali v bližini potencialno nevarnejših izvorov ognja. In tukaj je še nekaj zanimivih prednosti sistema. Zagotovo je to edini gasilni aparat na svetu, na katerega ne vplivata niti človek niti tehnika (je estetskega videza in spominja na svetilko); ne povzroča dodatne škode pri gašenju, saj se ostanek tekočine enostavno pobriše; je okolju prijazno gasilno sredstvo; ima dolgo življenjsko dobo (10 let) brez vzdrževanja (paziti je treba samo na to, da ne poškodujemo stekla); montaža in demontaža pa sta povsem enostavni.

Ampula vsebuje 600 ml tekočega gasilnega sredstva v zaprti stekleni ampuli, dimenzij 300 mm krat 90 mm krat 60 mm, skupaj pa tehta 1030 g. Ampula se prodaja v različnih barvah, lahko pa se jim vgradi dodatno stikalo za javljanje aktiviranja gašenja na požarno centralo, ampulo se lahko zaščiti z zaščitno mrežo, ki preprečuje poškodovanje stekla, mogoče pa jo je nositi tudi v torbici.

Delovanje

Poglejmo sedaj še način samodejnega delovanja gasilne ampule. Pri požaru v zaprtem prostoru se z naraščanjem temperature v prostoru segreva tudi gasilna tekočina, ki se v stekleni ampuli razteza. Pri doseženi temperaturi tekočine približno 85 stopinj Celzija (±5 stopinj) raztezanje povzroči, da se steklo zdrobi in tekočina pade v prostor, kjer se začne endotermni proces, ki povzroči odvzem energije ognju oziroma trenutno ohlajevanje v prostoru. Kot stranski produkt endotermne reakcije se sprosti majhna količina dušika in ogljikovega dioksida, ki imata nalogo, da zapirata dostop kisika do goreče površine. Na površini gasilne tekočine nerazpadle snovi tekočine tvorijo zaščitni film, ki preprečuje ponovni vžig.

bonpet1.jpg

Pri delovanju tekočega gasilnega sredstva bonpet prihaja do endotermne reakcije in sproščanja plinov, ki ogenj dušijo neposredno na površini gorenja (intenzivno hlajenje površine okoli 60-kratni volumen plinov, glede na velikost kapljice), zato so potrebne količine, ki uspešno pogasijo ogenj, relativno majhne v primerjavi z drugimi postopki.

Delovanje tekočine bonpet lahko po učinku gašenja primerjamo s plinskim gašenjem, s tem, da ni treba zapolniti celotnega prostora, ampak samo nekajmilimetrsko plast nad gorečo površino.

Pri primerjavi gašenja tekočine bonpet z vodo pa lahko ugotovimo, da je poraba vode za enak učinek gašenja nekajkrat večja, predvsem zaradi manj učinkovitega gašenja vertikalnih površin. Po opravljenih primerjalnih gašenjih standardnega požara razreda A z vodno raztopino tekočine bonpet pri enakem načinu gašenja porabimo do 20-krat manj gasilnega sredstva v primerjavi z vodo. To pa pomeni tudi ustrezno manjšo posredno škodo na predmetih, ki jih ni poškodoval ogenj.

Pri testih gašenja standardnih požarov so rezultati pokazali, da je za požare različnih razredov potrebna relativno zelo majhna količina tekočine bonpet za učinkovito pogasitev požara ob primerni dinamiki dovajanja tekočine, ki je odvisna od vrste razreda požara (in intenzivnosti gorenja). Preizkuse so opravljali v lastni režiji in na osnovi lastnih dognanj o učinkovitosti tekočine ter po zahtevah preizkuševalcev.

Normativi za nameščanje

Na osnovi testiranj proizvajalec predpisuje količino gasilne tekočine za gašenje z razprševanjem gasilne tekočine bonpet (gasijo kapljice): razred A požara 2 l/m² (moč ognja 1–2 MW/m²), razred B požara 5 l/ m² (moč ognja 3–5 MW/m²). Pri gašenju z učinkom megle je poraba tekočega gasilnega sredstva za 50 odstotkov manjša. In iz tega izhajajo tudi normativi za nameščanje ampul. Za razred A požara lahko z eno ampulo gasimo 8 m³ prostornine ali 4 m² površine zaprtega prostora (razred A: požari gorljivih trdnih snovi, ki so večinoma organskega izvora in v normalnih razmerah izgorevajo tako, da tvorijo žerjavico: les, papir, slama, tekstil, premog...). Za požar razreda B pa 44 krat 44 cm goreče površine vnetljive tekočine (razred B: požari gorljivih tekočih snovi ali snovi, ki postanejo tekoče: bencin, olja, nafta, maščobe, voski, laki, smole...).

Ampula se zatakne v nosilec, ki se predhodno namesti s privijačenjem nad potencialni vir ognja, na steno, strop, v računalniške ali elektroomarice z glavnimi varovalkami, kompenzacijske omare. Takšno nameščanje omogoča, da se tekočina v ampuli čim hitreje segreje na temperaturo aktiviranja. In to je vse. Pasivna požarna varnost, ki v trenutku lahko postane aktivna. Ali, kot smo zapisali v uvodu: gasilnik, ki je hkrati tudi »gasilec«.