Zasluge za to ima zagotovo Tondach, ki ima pred različnimi trgovci in prodajalci kritine tudi to prednost, da je slovenski proizvajalec. Z bogastvom različnih oblik strešnikov, površinske zaščite in seveda številnih barv. Podjetje že vrsto let vodi Jože Štrakl. Leto 2010 je bilo za številne proizvajalce izjemno težko leto in temu se ni izognil niti Tondach, vseeno pa lahko mirno napišemo, da brez ugleda, ki ga je podjetje uspelo ustvariti pri slovenskih in tujih kupcih, zagotovo ne bi preživeli. Kajti v krizi še toliko bolj odloča kakovost.

tondach2.jpg

Nervoza na trgu

Od leta 2006 trdno zasedate vodilno mesto v tržnem deležu med kritinami. Je tako tudi v letošnjem letu?

»Lani nam je po do sedaj znanih podatkih uspelo tržni delež še celo malce povečati, tako da smo prvič prekoračili 30 odstotkov.«

Kako ocenjujete pestro ponudbo opečnih kritin na slovenskem trgu in vse nižje cene?

»Glede pestrosti ponudbe ni bistvenih sprememb glede na stanje zadnjih nekaj let. Se pa zaradi manjšega povpraševanja in slabšanja razmer vse več nervoze prenaša v prodajne cene, ki padajo. Pri tem želim poudariti, da v naši družbi nimamo nobenega interesa na tak način izrivati konkurenco in s tem pridobivati novi tržni delež. Popolnoma samoumevno pa je, da moramo na tovrstne stvari, ki jih diktirajo konkurenti, odreagirati, zato jih spremljamo in se jim v razumnih mejah prilagajamo.«

Kako je recesija v gospodarstvu vplivala na poslovanje vašega podjetja? Kako se je vas dotaknila kriza v gradbeništvu?

»Razmere so se glede na pretekla leta še poslabšale, saj se je obseg naročil po do sedaj znanih podatkih skrčil za dobrih 15 odstotkov. Plačilna nedisciplina je postala nekaj povsem samoumevnega in jo večina podjetij vedno težje prenaša. V luči teh razmer je tudi naš poslovni izid slabši.«

S kakšnimi ukrepi in tržnimi prijemi ste prehodili zadnje leto tako v proizvodnem kot prodajnem smislu?

»Proizvodnjo smo že v drugi polovici leta 2009 zmanjšali na nekaj več kot polovico nazivne zmogljivosti in delo v eni izmeni. S tem smo imeli žal tudi presežek zaposlenih in smo bili prisiljeni odpuščati. Naš cilj v lanskem letu pa je bil zmanjšati zalogo končnih izdelkov v skladišču, kar nam je v celoti uspelo. V zadnji četrtini leta smo proizvodnjo povečali, z enakim tempom pa načrtujemo proizvodnjo do maja tega leta. Prodaja je ves čas budno spremljala povpraševanje in stanje konkurence, se maksimalno prilagajala razmeram in aktivno delala s poslovnimi partnerji. Imamo minimalni izpad glede na preteklo leto, kar glede na zapisano, da je obseg vseh naročil manjši za približno 15 odstotkov, pomeni, da nam je tržni delež uspelo celo za malenkost povečati.«

Streha je sistem

V podjetju Tondach poudarjate, da je streha TONDACH® sistem. Naj gre za novogradnjo ali sanacijo. Zakaj je vgradnja dodatnih elementov TONDACH® na streho tako pomembna?

»Za streho bi lahko rekli, da je to sistem, ki varuje naš dom. Sestavljena je iz različnih elementov. Osnovna površina, žlota, sleme, greben, ravni zaključki, kap…, vsak element za svojo izvedbo potrebuje določen material. Največ je na strešini seveda strešne opeke ali drugače, večji del prisotnega materiala je iz gline, odličnega gradbenega materiala, ki svoje sposobnosti dokazuje že stoletja. Dolgo sta bila kot zaključni material na strehi prisotni še malta in pločevina. Z razvojem tehnologije in dojemanj o gradbeni fiziki so se na strehi pojavili tudi drugi materiali. Vedno pogosteje, skoraj vedno pri novogradnji, se izvajajo elementi, kot so prezračevalni kanal, prezračevalno sleme… S takim načinom vgradnje se nam hitro pojavi kar nekaj dodatnih materialov. To so sekundarna kritina, prezračevalni trakovi za sleme in greben, razne zaščitne mrežice, snegobrani, strešna okna in preostali drobni material, kot so razne vetrne sponke. Če seštejemo, hitro dobimo že pet ali več dobaviteljev. V primeru težav na strehi imate lahko kaj hitro probleme tudi pri ugotavljanju krivca. Pri podjetju TONDACH® se tega še kako dobro zavedamo in tudi zaradi tega prisegamo na streho kot sistem.«

Vaš prodajni program tako poleg glinenih izdelkov dopolnjujejo še nekeramičnimi dodatki, ki jim skupno pravite TONDACH TUNING®.

»To so keramični dodatni elementi, kot so krajniki, zračniki, slemenjaki, odzračniki. Omogočajo izvedbo raznih zaključkov ali prebojev na strehi ter zračenje. Z vgradnjo teh elementov dobimo kakovostno izvedbo z garancijo 33 let in dolgo življenjsko dobo (80−100 let). To pa je obdobje, ki ga z vgradnjo klasičnih kleparskih izdelkov niti približno ne moremo doseči, in tako je edino smiselna uporaba teh elementov. Ob naročilu strešne kritine je ves dodatni keramični in nekeramični program za streho del osnovne ponudbe in ga stranki dostavimo skupaj s strešno kritino. Strokovna vgradnja vseh elementov za streho v skladu z navodili proizvajalca, kot povezan SISTEM, pa omogoča brezskrbno bivanje.«

Novi programi

V proizvodnji TONDACH® pa razvijate tudi nove programe: opečni tlakovec, opečni strešnik za fasado in glinene omete. Kdaj bodo izdelki pripravljeni za trg?

»Glede na dejstvo, da imamo tako v proizvodnji kritin kot tudi v proizvodnji engob in glazur proste zmogljivosti, jih poskušamo deloma zapolniti z nekaterimi novimi produkti. Tlakovci in opečni strešniki za fasado so že na voljo, medtem ko je priprava glinenih ometov še v poskusni fazi.«

Posebnost slovenske proizvodnje TONDACH® je fleksibilnost in prilagodljivost, saj lahko izdelate tudi kritino po naročilu za posebne naročnike. Gre za kritino, ki gre le v izvoz; ali imamo tudi v Sloveniji takšne projekte? Za kakšne strešnike gre pri teh posebnih naročilih?

»Pri posebnih naročilih gre največkrat za strešnike tipa bobrovec, v nestandardnih oblikah in barvah (glazurah). Pri tem je najzahtevnejše področje ravno barva strešnikov, saj se kupci največkrat oglasijo z vzorci in želijo izdelek, ki bo oblikovno in barvno skladen izvirniku. To pa od nas zahteva razvoj novih glazur, kar je zelo zahtevno in predvsem drago početje. Zato so tudi cene takšnih izdelkov bistveno višje. Se pa takšni naročniki pojavljajo tudi v Sloveniji, vendar jih je zagotovo manj kot recimo v Rusiji, Srbiji in na Madžarskem.«

Kakšen je vaš pogled na opravljanje krovskih del, saj je v zadnjem času veliko ponudb dela na črno, ki je bistveno cenejše od krovskih mojstrov? Kaj svetujete kupcem?

»Na to vprašanje je težko dati splošen odgovor. Sive ekonomije ne podpiram, imam jo za nelojalno konkurenco, ki negativno vpliva na kakovost. Zaradi cenovnih pritiskov so krovski mojstri prisiljeni svoje delo opraviti z manj porabljenega časa, kar ni v prid kakovosti. Posledično se vgrajujejo cenejši elementi, ki vedno ne zagotavljajo ustreznih rešitev, ki bi skupaj s kritino zagotavljale ustrezno funkcijo strehe kot sistema. Zato kupcem svetujem, da si za odločitev glede strehe vzamejo čas, predvsem pa, da se dobro informirajo in odločajo v pravilnem razmerju med ceno in kakovostjo.«

Združba stabilnih

Je Tondach Slovenija še vedno ena najuspešnejših v skupini Tondach in kako uspešna je celotna skupina?

»Koncern Tondach je stabilna združba desetih podjetij, ki so dovolj močna, da kljubujejo zahtevnim razmeram. Rezultati so razumljivo slabši od preteklih let, ohranjamo pa stabilno finančno kondicijo in brez težav poravnavamo svoje obveznosti. Med njimi naša družba ves čas kotira zelo visoko.«

Po oceni Ibona imate bonitetno oceno 9, kar pomeni nadpovprečno oziroma kvalitetno podjetje. Torej ste zaupanja vredno podjetje, tako po kakovosti proizvodov in storitev kot po finančnem poslovanju.

»Imeli smo že tudi oceno 10. Na to oceno vplivajo finančni kazalniki, ki pa so lahko dobri le, če ima podjetje kakovostne proizvode in storitve. Finančna stabilnost in moč podjetja je ravno pri nakupu strehe zelo pomembna. Investitor danes upravičeno pričakuje, da bo z novo streho v vsej njeni življenjski dobi shajal brez težav in z minimalnimi stroški vzdrževanja. To podkrepimo še proizvajalci z dolgimi garancijskimi dobami (v primeru Tondacha 33 let). Ampak če že pride do potrebe, da se investitor sklicuje na pravice iz naslova garancije, jo mora tudi po preteku veliko let nasloviti na pravi naslov. Pogosto se dogaja, da takega naslova enostavno ni več. Podjetja, ki stabilno poslujemo in imamo veliko premoženja, smo po tej plati na dolgi rok zagotovo bolj varna.«

Kako je z načrti in kakšna je napoved za leto 2011?

»V tem letu načrtujemo rahlo izboljšanje. Naše uspešno delo pod okriljem koncerna Tondach, vse od leta 1999 naprej, je ugled te blagovne znamke v Sloveniji dvignilo na raven, da nam naši kupci zaupajo in vedo, da za to blagovno znamko stoji nekdo, ki bo upravičil pričakovanja. Da Tondach pomeni streho, pa tudi ljudi, ki jamčijo za njeno kakovost. Glina je material stoletij, kakovost izdelkov pa je odvisna od nas, proizvajalcev.«