Odgovor: Četudi je meja med spornima parcelama vrisana v zemljiškem katastru kot dokončna, to še ne pomeni, da niste mogli dela zemljišča priposestvovati. Če so izpolnjeni pogoji za priposestvovanje zemljišča (dobroverna lastniška posest na zemljišču, ki traja najmanj 10 let), ste lastninsko pravico na zemljišču že pridobili. Seveda pa vam bo moral sosed priposestvovanje priznati, če vam ga ne bo, ga boste morali uveljavljati sodno. Glede na to, da ste zemljišče tako vi kot vaši starši uporabljali, »odkar pomnite«, se zdi, da so zemljišče priposestvovali že vaši starši. Svetujem vam, da sosedu ta dejstva predstavite in ga opozorite, da bo moral v primeru, če boste z zahtevkom za priposestvovanje uspeli (kar je skoraj zanesljivo), med drugim nositi tudi stroške sodnega postopka. Seveda pa je treba vedeti, da se lahko v tem primeru reševanje zadeve za oba zelo zavleče. Zato, če se le da, poskusite zaplet rešiti izvensodno.

Vprašanje: Na Koroškem imamo vikend hišo z manjšo parcelo, ki smo jo kupili že leta 1991. Mejni del te parcele (gre za približno 50 kvadratnih metrov) smo uporabljali za razne aktivnosti: z otroki smo igrali namizni tenis, včasih smo tam pekli na žaru. Nedavno pa nas je sosed, ki smo ga s tem početjem očitno motili, opozoril, da nam bo v prihodnje preprečil te aktivnosti, saj gre po zemljiškoknjižnih podatkih za zemljišče, ki je v njegovi lasti. Ko smo vikend kupili, nam je prejšnji lastnik pokazal meje in prepričani smo bili, da je ta del zemljišča naš. Priznamo pa, da smo bili malo površni, ko smo pregledovali dokumente. Zdaj me zanima, ali obstaja kakšna možnost, da smo ta del parcele že priposestvovali, saj ga nemoteno uporabljamo že skoraj dvajset let. Bojimo se, da to ni mogoče, ker je sosed vpisan kot lastnik v zemljiški knjigi.

Odgovor: Dejstvo, da je sosed vpisan v zemljiško knjigo kot lastnik spornega dela zemljišča, še ne pomeni, da zemljišča ne morete priposestvovati. Naša sodna praksa dokazuje, da je tudi tako imenovano izvenknjižno priposestvovanje mogoče, še posebno, če gre za obmejne dele nepremičnine. Seveda pa morajo biti izpolnjeni tudi drugi pogoji, ki jih zakon zahteva za priposestvovanje: dobrovernost, lastniška posest in priposestvovalna doba, ki za nepremičnine znaša 10 let.

Mag. Boštjan J. Turk