Odgovor: Da. Nepovratna sredstva lahko pridobite tudi za gradnjo ali nakup nove stanovanjske stavbe oziroma za prenovo stanovanjske stavbe, ki je lahko eno- ali dvostanovanjska hiša, dvojček ali vrstna hiša, za katero je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in ki izpolnjuje določene pogoje energijske učinkovitosti. Pogoj za to, da lahko kandidirate za pridobitev takih sredstev, je ta, da ste prvi kupec nizkoenergijske stavbe. Z vašim pisnim dovoljenjem pa lahko za sredstva kandidira tudi vaš družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otrok, posvojenec, starš, posvojitelj). Nepovratna sredstva so namenjena doseganju višjega energijskega in okoljskega nivoja stanovanjske gradnje.

Vprašanje: Koliko nepovratnih sredstev lahko pridobim v primeru nakupa nizkoenergijske stanovanjske stavbe in za kateri delež naložbe se mi lahko ta sredstva dodelijo?

Odgovor: Nepovratna sredstva pokrivajo delež dodatno investiranih sredstev za izvedbo energijsko učinkovitejšega toplotnega ovoja stavbe, izvedbo sistema centralnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka in vgradnjo generatorja toplote, namenjenega ogrevanju prostorov. Nepovratna finančna spodbuda je določena glede na vrsto toplotnoizolacijskega materiala v toplotnem ovoju stavbe in glede na stopnjo energijske učinkovitosti stavbe, upoštevajoč neto ogrevano površino znotraj toplotnega ovoja stavbe. Najnižji znesek na enoto znaša 36 evrov na kvadratni meter, najvišji pa 125 evrov na kvadratni meter.

Mag. Boštjan J. Turk