Za gorenje ognja so potrebni trije elementi, in sicer gorljiva snov, kisik in toplota. Gašenje požarov naj bi tako potekalo na način, da odstranite vsaj enega od teh faktorjev. Gorljive snovi običajno ne moremo odstraniti, lahko pa ognju odvzamemo kisik ali zmanjšamo okoljsko temperaturo.

Veste, katere vrste požarov obstajajo?

Gorljive snovi so glede na svoje lastnosti razdeljene v razrede. V razred A spadajo požari, razviti iz trdnih organskih snovi, na primer iz lesa, papirja, tekstila, oglja ali gume. Požari razreda B se razvijejo iz tekočih snovi ali iz snovi, ki se pri izgorevanju utekočinijo, kot so bencin, olje, mast, lak, katran, parafin ali alkohol. V skupino C sodijo vnetja plinov: metana, propana, zemeljskega plina, etilena, vodika in drugih. Zadnji razred, razred D, pa označuje požare kovin, na primer aluminija, magnezija, litija, natrija in njihovih zlitin.

fireclaire.jpg

Katero sredstvo za gašenje naj uporabim?

Vsako gorljivo snov iz posameznih razredov je treba pogasiti s točno določenim sredstvom za gašenje požarov. Gasilni aparati s tako imenovanim ABC prahom so sicer univerzalno sredstvo za gašenje vseh gorljivih snovi iz razredov A, B in C.; za razred D pa obstaja poseben aparat z D prahom. Zapomnite si, da lahko pline in kovine pogasite izključno s prahom.

gasenje_pozarov_z_vodo.jpg

Z vodo lahko gasite samo vnetljive snovi z žerjavico iz razreda A, s peno pa snovi iz skupin A in B, ki gorijo z veliko vnemo, ter vnetljive tekočine, ki gorijo samo na površju. Ogljikov dioksid je namenjen gašenju požarov razreda B: za gašenje na prostem sicer ni najbolj uporaben, ker se hitro razkadi, je pa zelo učinkovit doma. Obenem je neprevoden za električni tok, zato je z njim mogoče gasiti tudi električne naprave pod napetostjo.

fire_extinguishers.jpg

Kaj vse zmorejo gasilni aparati?

Gasilni aparati so zaradi omejene količine sredstva za gašenje (praha, vode, ogljikovega dioksida) namenjeni za gašenje vseh vrst začetnih požarov.  To pomeni, da lahko z njim ugasnete samo manjše in še nerazvite požare, nikakor pa niso dovolj veliki za gašenje večjih prizadetih površin. Tam potrebujete profesionalno pomoč gasilcev.

Kam naj postavim gasilni aparat?

Gasilne aparate morate primerno zaščititi, predvsem pa jih postaviti na lahko dosegljivo mesto, po navadi na tla ali steno (toda ne več kot en meter in pol od tal). Če imate večji dom, je priporočljivo, da posedujete tudi več aparatov, ki so med seboj oddaljeni okoli 20 metrov.