Predlagam, da pokrito teraso (ali podaljšek balkona, odvisno od vaših potreb) združite s pergolo, obraslo s trto. Ker je med traso in cesto premalo prostora za sajenje drevja ali grmovnic, vam preostane le, da teraso ozelenite s primerno ovijalko (trta, divja trta, kovačnik...). Konstrukcija pergole in konstrukcija strehe bi morali biti enotni. Tako bi pridobili pokrito teraso in del, ki bi ga senčila le ovijalka.

Linijo terase in njene strehe (oziroma balkona) sem spremenila tako, da sem upoštevala obstoječo lomljeno linijo. Terasa je tako ločena od dovozne poti, s tem pa boste pridobili še nekaj zasebnosti in prekinili veliko tlakovano površino. Na pridobljeno zelenico posadite okrasno drevo ali marelico. Celotno zelenico med teraso, potjo in dovozom lahko tudi spremenite v okrasno gredo. Ob robu parcele zasadite nekaj grmovnic in še kakšno manjše okrasno drevo ali dve.

md250_maranta4.jpg

Nadstrešek za avto in vrtno uto združite v en objekt in ga umestite za orehom, če lahko teren na tem delu nasujete za približno pol metra. Pazite na primeren odmik, saj lahko orehove korenine poškodujejo tlake ali pa se pri izkopih in gradbenih delih poškodujejo korenine. Od terase do nadstreška uredite pot in na tem mestu prekinite robnike, da bo dostop bolj prijazen.

Simona Klokočovnik, Maranta