Odgovor: Da. Trenutno je v Sloveniji aktualen razpis (javni poziv) za nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb za nove naložbe. V tem okviru lahko kandidirate tudi za vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema v vaši stavbi. Sredstva se vam v primeru, da izpolnjujete pogoje za kandidiranje na javnem pozivu, lahko dodelijo v višini 25 odstotkov priznanih stroškov naložbe in se lahko dodelijo za največ 20 kvadratnih metrov sprejemnikov sončne energije. Pogoj za dodelitev sredstev je, da Eko skladu predložite originalni predračun izvajalca naložbe, ki vključuje popis del in opreme ter vrsto in absorpcijsko površino sprejemnikov sončne energije.

Vprašanje: Zanimam se za možnost sofinanciranja solarnega ogrevalnega sistema v svoji hiši. Slišal sem, da je za to investicijo možno pridobiti določena sredstva s strani Eko sklada. Ker se resno zanimam za investicijo v sončno energijo, bom zelo vesel podatka, katere stroške krije subvencija (finančna spodbuda) in ali lahko morda pridobim sredstva tudi za rabljen ogrevalni sistem.

Odgovor: V primeru, da bi se odločili za investicijo v sončno energijo (za vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi), in pod pogojem, da imava v mislih aktualni javni razpis slovenskega okoljskega sklada (Eko sklada) za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb, priznani stroški vključujejo nakup in vgradnjo sprejemnikov sončne energije in hranilnika toplote ter vse vmesne povezave, črpalke ter krmilne in varovalne elemente sistema. Za rabljeno opremo pa se po tem razpisu sredstva ne dodeljujejo. Koristno je vedeti, da naprav in opreme, za katero vam je bila dodeljena finančna pomoč, ne smete odstraniti ali odtujiti vsaj pet let.

mag. Boštjan J. Turk