»To je izredna novica za naše podjetje in vse zaposlene, saj kaže na izjemen tehnološki razvoj našega podjetja ter kakovost, ki jo ponujamo kupcem naših hiš. Evropsko tehnično soglasje v skladu z direktivo o gradbenih proizvodih EU je tudi osnova za označevanje hiš z znakom CE in sploh pridobitev znaka CE, ki smo ga uspešno pridobili v letošnjem letu,« razlaga Marko Lukić, direktor Lumar IG. Tako bodo lahko kot edini proizvajalec v Evropi na Passivhaus inštitutu certificiran konstrukcijski sistem Lumar Pasiv označili tudi z znakom CE. Pridobljeni znak bo podjetju Lumar omogočil lažjo prodajo in nastopanje na vseh trgih Evropske unije.

lumar_individual.jpg

Številni prejeti certifikati in nagrade

»Naš uspešen razvoj pasivnih tehnologij in nizkoenergijskih rešitev se odraža v številnih prejetih certifikatih in nagradah. Znak CE, zadnji certifikat, ki smo ga prejeli, pa kupcu zagotavlja, da so izpolnjene bistvene zahteve glede varnosti objekta, od mehanske odpornosti in stabilnosti, požarne varnosti, trajnosti, ekonomičnosti in ugodne bivalne klime,« je dodal Lukić. Prav tako so z znakom CE izpolnjene tudi zahteve glede sproščanja nevarnih snovi, zrakotesnosti in vodoodpornosti ter toplotne in zvočne izolativnosti. Proizvajalci tudi prevzamejo vso odgovornost za skladnost izdelka, ki so ga označili z znakom CE, z veljavno evropsko zakonodajo.

Podjetje Lumar IG je ETA pridobilo od avstrijskega inštituta Holzert Austria. Znak CE pomeni dovoljenje za proizvodnjo in prodajo proizvodov na trgih v celotni EU ter sporoča, da izdelek, ki je proizveden v evropski ali drugi državi, izpolnjuje zahteve EU glede varnosti, zdravstvene ustreznosti in varstva okolja. »Znak CE poleg zagotavljanja večje varnosti za potrošnika, omogoča tudi lažji pretok blaga in obveščenost potrošnikov, kar je za nas izrednega pomena. Še posebno glede na dejstvo, da smo vse bolj prisotni na tujih trgih, kamor želimo že prihodnje leto prodati 50 odstotkov naše proizvodnje in kjer kupci v veliki meri gledajo prav na ta znak.«

lumar_pasivna_hisa.jpg

Prost pretok po vsem evropskem prostoru

Izdelkom tudi omogoča prost pretok po celotnem evropskem gospodarskem prostoru, kamor pa spadajo tudi Islandija, Liechtenstein in Norveška. »Upamo tudi, da se bo v Sloveniji začel izvajati bolj poostren nadzor v skladu z zakonom o gradbenih proizvodih, ki velja že od leta 2000, in bo sankcioniral tista podjetja, ki postavljajo objekte, kljub temu, da nimajo v skladu z zakonom pridobljenega certifikata o skladnosti,« je dodal Marko Lukić.