Če boste želeli v ribnik vnesti nekaj življenja, naj bo tako velik, kolikor vam dopuščajo prostor in sredstva. Večji vodni objekti so bolj stabilni, temperaturni ekstremi so manjši, življenje, ki se v njih naseli, je bolj raznoliko, in kar je najpomembneje, lažje jih je vzdrževati. Enako velja za globino vode, ki naj bo vsaj na enem delu globlja. Seveda je globina odvisna tudi od velikosti vodne površine in naj bo v sorazmerju z njo. Pri izbiri rib in živali naj vam svetujejo v eni izmed specializiranih trgovin. Močvirno cono oblikujte glede na velikost ribnika; če bo majhen, raje posadite nekaj posamičnih rastlin v košare in jih postavite v plitvi del. Ne pozabite na rastline, ki čistijo vodo in jo bogatijo s kisikom.

Tik ob ribnik raje ne sadite večjih listavcev, saj boste imeli jeseni z odpadlim listjem prevelike probleme. Ker pri padanju listja pomaga še veter, v bližino raje posadite kakšen iglavec in blizu njega postavite klop. Morda je še najbolje, da ribnik locirate na desno stran parcele, kjer že raste smreka omorika, in poleg posadite še nekaj rastlin. Če boste zasadili še nekaj dišavnic, dodali vodomet s črpalko in po možnosti še kakšno podvodno lučko, boste ob šumenju vode lahko uživali vse poletne večere.

Simona Klokočovnik, Maranta