Jedke snovi se v industriji uporabljajo tako pogosto, da o njih, tako kot še o nekaterih drugih nevarnih snoveh, niti ne razmišljamo veliko. Če poznamo njihove lastnosti, jih bomo lažje in varneje uporabljali in shranjevali, tveganje, da bi povzročili škodo ljudem in okolju, pa je manjše.

Lestvica

Aktivnost oziroma "moč" vodikovih ionov v raztopini je tisto, kar je po navadi navedeno kot pH. Vrednost pH tekočine se ocenjuje na lestvici od 1 do 14. Če je pH 1, je tekočina zelo kisla, 7 nevtralna in 14 zelo jedka. Agencija za zaščito okolja EPA (The Environmental Protection Agency) opredeljuje jedko tekočino kot vodno raztopino s pH-jem, ki je manjši ali enak 2, ali pa večji ali enak 12,5. Jedke tekočine so tudi tiste, ki razjedajo jeklo s hitrostjo, večjo od 6,35 milimetra na leto pri 54 stopinjah Celzija.

Pomembno pa je, da pri sprejemanju tveganih odločitev upoštevamo vse lastnosti materiala in si naredimo varnostni načrt. Gazirane ''cole'' imajo na primer običajno pH 2,5, raztopine vodikovega peroksida pa 3,5. Čeprav ima peroksidna raztopina pH, ki je blizu nevtralnemu, lahko vseeno povzroči veliko škodo, če ni pravilno shranjena.

soft_drinks_1.jpg

Vsakdanja uporaba

Baterije, belila, in celo sadni sokovi so primeri korozivnih snovi, ki jih pogosto najdemo v domovih, na srečo večinoma brez nesreč. V poslovnih in industrijskih objektih uporabljajo korozivne snovi, kot sta na primer raztopina za jedkanje in kemikalije za čiščenje vode. Spodaj je napisanih še nekaj primerov jedkih snovi in kako jih uporabljamo.

Pogoste kisline                                                 Uporaba
Klorovodikova kislina                                       priprava vode, jedkanje, čiščenje kovin
Fosforna kislina                                                nerjaveče kovine, proizvodnja gaziranih pijač
Žveplova kislina                                                baterije, galvanizacija

Pogoste baze                                                    Uporaba
Natrijev bikarbonat (soda bikarbona)          gasilni aparati, antacidi, farmacevtski izdelki
Natrijev hidroksid                                             priprava vode, jedkanje, galvanizacija
Natrijev hipoklorit                                             dezinfekcija, čiščenje vode

Varnostni ukrepi

Poznavanje lastnosti raztopin, na primer pH-ja, nam pomaga sprejeti prave ukrepe za zaščito pri delu z nevarnimi snovmi. Samo rokavice in očala namreč niso dovolj – varnostno usposabljanje mora zajemati pravilno shranjevanje te snovi in rokovanje z njo, pa tudi ukrepe v nujnih primerih in pravilno odstranjevanje odpadnih snovi. Pri delu je potrebno spoštovati mednarodne ukrepe in predpise.

corrosive_8.jpg

Skladiščenje

Ni dovolj le pregledovati zabojnike in skrbeti, da ti ne puščajo. Potrebno je tudi paziti, da niso postavljeni na takih mestih, kjer bi lahko prišli v stik z drugimi kemikalijami, kar bi lahko privedlo do neželenih reakcij. Tudi delavce je treba ustrezno usposobiti, da vedo, zakaj je treba določene snovi shranjevati na posebej določenih območjih.

Pravilno ravnanje in dvojno preverjanje

Pri prenosu korozivnih snovi pogosto pride do razlitja in poškodb. Pogosto pa je tudi kapljanje, ki ga niti ne opazimo. Na delovnih mestih, kjer delajo s temi snovmi, je priporočljivo postaviti prhe za hitro izpiranje v nujnih primerih.

Kjer z nevarnimi snovmi delajo vsak dan, lahko kaj hitro pozabijo na nevarnosti in tveganje. Dvojno preverjanje pripomore k temu, da varnostne predpise vsi dosledno upoštevajo in tako niso ogroženi niti delavci niti okolica.