Največ sprememb na leseni terasi nastaja v prvem letu po polaganju. Padavine najprej povzročijo izpiranje lesnega olja na površini. Izpiranje je vedno neenakomerno in se zaradi tega na lesu pojavijo lise. Če je padavin več, les hitreje dobi enakomerno barvo, ki se počasi spreminja v sivo, svetlejšo ali temnejšo, odvisno od uporabljene vrste lesa. Tik na primer sčasoma postane srebrnosiv, ipe nekoliko temnejše sive barve.

Moteče stanje lahko nastane v primerih, če je del terase pokrit in ni izpostavljen padavinam. Ta del terase ne sivi oziroma sivi bistveno počasneje kot njen padavinam izpostavljen del. Možnosti uporabnika terase so v tem primeru naslednje:
1. da ohrani obstoječe stanje,
2. da uporabi določene postopke za izenačevanje barve – za sivenje tudi pokritega dela terase,
3. da premaže teraso z ustreznim oljem in premaz periodično obnavlja.

Najbolj obremenjujoča je zadnja izbira, ker obnavljanje premaza zahteva določen obseg dela in pravilen postopek. Premazi z oljem so namreč pri kakovostnih vrstah lesa (tik, ipe, cumaru) povsem nepotrebni v smislu podaljševanja njegove trajnosti.

Čiščenje lesene terase

alpod_talne1.jpg

Najboljši način čiščenja terase je redno pranje z vodo, še posebno v bolj obremenjenih okoljih, kot je na primer Ljubljana, kjer zaradi nečistoč iz zraka pozimi na lesu nastane temna prevleka, ki jo je spomladi treba očistiti, da terasa dobi nazaj svoj sijaj. Če uporabljate razpršilnik z visokim tlakom vode, ga uporabljajte zelo previdno in se površini terase ne približujte preveč, da ne pride do površinskih poškodb. V bolj onesnaženem okolju (primer je iz Ljubljane) je občasno čiščenje lesa nujno, drugod zadostuje čiščenje enkrat na leto na začetku sezone.

Če je treba uporabiti čistilo zaradi določenih madežev, je najboljše milo oziroma čistilna sredstva na njihovi osnovi. O uporabi čistil se posvetujte z dobaviteljem lesa, ker pri uporabi neustreznih čistil lahko pride do učinkov na strukturo lesa. Po potrebi lahko uporabite tudi mehko ščetko, vendar nikakor ne grobe, da ne bi prišlo do površinskih poškodb lesa.

Oljenje lesene terase

Oljenje lesenih teras se uporablja predvsem zaradi dveh namenov, za zadrževanje naravne barve lesa in za podaljšanje njegove trajnosti, slednje pa velja le za manj kakovostne vrste lesa. Po naših izkušnjah večina lastnikov teras, ki se odločijo za oljenje, po nekaj letih oljenje opusti in teraso popolnoma prepusti vremenu. V primerih delno pokritih teras nato pride do bistveno večjih razlik v barvi pokritega in izpostavljenega dela terase, kar je bistveno težje izenačiti, kot če oljenja ne bi nikoli uporabili.

Obnavljanje naravnega videza lesa

alpod_talne2.jpg

Sredstva za obnavljanje naravnega videza lesa so večinoma kemični preparati, ki agresivno delujejo na les. Večinoma je ob njihovi uporabi za čiščenje površine treba s ščetko odstraniti posivela vlakna. Ob tem običajno pride do neenakomernega odstranjevanja med tršimi in mehkejšimi vlakni, tako da les postane nekoliko grob. Do tega ne prihaja pri zelo trdih vrstah lesa, kot sta ipe in cumaru. Po uporabi čistila sledi premaz lesa z oljem, ki vsebuje pigment v barvi lesa, da doseže večjo intenzivnost.

Pri tikovini se izogibajte sredstvom za obnavljanje naravnega videza lesa, ker nekatera sredstva lahko topijo olje v lesu, kar kasneje povzroči odpadanje površinskih celic.