Vaš poslani izris je res zelo skop s podatki. Narisala sem vam svojo idejno rešitev tlorisa. Menim, da je predlagana rešitev dobra in funkcionalna. Domnevala sem, da so stopnice v etažo ob hiši, zato so prostori nanizani v zaporedju, kot je razvidno na načrtu.

Jedilnica, kuhinja in udobna dnevna soba so v enem zelo zračnem prostoru. Ostali želeni prostori so v drugem delu hiše oziroma nad drugim delom garaže. Tako domnevam…

Upam, da vam bo narisana različica v pomoč pri končnem projektu za izvedbo.

Inge Kalan Lipar, dipl. inž. arh.