Naj najprej na kratko obnovimo lansko ponudbo za najem stanovanj. V večstanovanjskih energetsko varčnih objektih (po 7 stanovanj od 65 m2 do 115 m2) so najprej namenili najemu 20 stanovanj, zaradi izrednega zanimanja je to število zraslo najprej na 28 stanovanj, danes imajo 34 najemnikov. Posebnost njihove ponudbe je ta, da najemnina šteje kot lastni vložek pri poznejšem odkupu stanovanja, bodisi kot za zbrano vsoto znižana kupnina bodisi kot lastna sredstva za najem hipotekarnega posojila, saj so vsi objekti v naselju Moj novi dom bremen prosti. Najem je mogoč od enega do pet let, krajša kot je najemna doba, višji je komercialni popust pri odkupu stanovanja (od 8 odstotkov po enoletnem najemu, do 2 odstotka pri štiriletnem najemu).

ekogradvest_262.jpg

Nadgradnja najemnih pogodb

Zdaj so se v podjetju Eko Gradvest odločili, da te najemne pogodbe nadgradijo z ugodno posojilno ponudbo bodočim kupcem za odkup stanovanj. Ta ponudba pa ni namenjena samo zdajšnjim najemnikom, temveč tudi vsem drugim zainteresiranim iskalcem stanovanj. Pravkar namreč končujejo še dva objekta z gradbenim naslovom A 9 in A 5 – slednji je zgrajen kot nizkoenergetski, z možnostjo doseganja zahtevanih standardov za pasivno gradnjo (na željo kupca), za kar je mogoče dobiti tudi nepovratna sredstva Eko sklada. V gradnji pa sta že objekta A 6 in A 7, kar pomeni, da naselje vse bolj pridobiva končno podobo in na voljo ne bo več prav veliko praznih stanovanj. Med individualnimi hišami je na prodaj le še objekt B 1 (orientacijski načrt naselja na: www.mojnovidom.eu).

Podrobnosti posojilne ponudbe bomo predstavili v prihodnjih številkah naše priloge Moj dom, zato jih nikar ne zamudite. Tokrat poglejmo osnovne poudarke v aktivnostih, s katerimi Eko Gradvest spet prehiteva konkurenco. Kot razlaga direktor Marijan Fras, bodo posebno ponudbo najprej pripravili za kupce, ki bodo lahko sami najeli bančni kredit. Eko Gradvest pa bo v dogovoru z bankami zagotovil najugodnejše pogoje (skupna obrestna mera in drugi stroški) za najem kredita, ki ga je mogoče v danem trenutku dobiti pri bankah v Sloveniji. Ročnost teh kreditov bo od 10 do 30 let. Od tega sta poleg višine posojila odvisni tako skupna obrestna mera kot mesečna anuiteta.

ekogradvest_262_1.jpg

Tudi brez zaposlitve za nedoločen čas

Posebno ponudbo bodo pripravili tudi za kupce, ki po zahtevah bank ne morejo izkazati svoje plačilne sposobnosti iz redne zaposlitve, torej iz zaposlitve za nedoločen čas, imajo pa redne prihodke iz različnih naslovov. Takim bodo pripravili ponudbo za odkup stanovanja z odloženim plačilom. To pomeni, da bo kupec ob sklepanju pogodbe plačal 10 odstotkov vrednosti nepremičnine, za preostali del mu bodo pripravili anuitetni načrt odplačila, po katerem bo glede na dogovorjeno ročnost odplačeval kupnino z mesečnimi obroki. Nepremičnina bo tako prešla v njegovo last s plačilom zadnjega obroka kupnine. Kupoprodajna pogodba bo v tem času deponirana pri notarju, vpis lastnine na kupčevo ime v zemljiško knjigo pa bo mogoč z dokazilom o plačanem zadnjem obroku. Bo pa kupec glede na vplačano vsoto mesečnih obrokov enkrat na leto za ta znesek lahko vpisal lastno hipoteko na stanovanje.

Ob tem ne gre zanemariti dejstva, da gre za enkratno akcijo, enkratni dogovor z bankami, ki se morda ne bo več ponovil. Pogajanja z bankami so namreč zelo trda, kar poznamo tudi na širšem gospodarskem področju. Posameznik pa je v bančnih mlinih tako rekoč nemočen. Zato bo Eko Gradvest pri teh poslih nastopil ne le kot investitor, temveč tudi kot posrednik med banko in posojilojemalcem. Končnim kupcem bodo namreč posredovali vse potrebne informacije in jih tudi vodili skozi vse potrebne postopke. To pa je še kako dobrodošla pomoč, saj je naš birokratski sistem postal že komaj obvladljiv…