Pri ytongu je zanimivo še nekaj: če se na primer le redki sami lotijo klasične gradnje, je pri ytongu slika obrnjena. Številni investitorji zidajo sami pregradne stene in manjše objekte ter celo cele hiše. Bistvo sistema ytong je namreč predvsem natančnost in sprva, dokler si človek ne pridobi izkušenj, tudi potrpežljivost, potem pa delo teče kot namazano. Zato poglejmo nekaj osnovnih napotkov za gradnjo z elementi ytong na primeru gradnje malega objekta.

ytpng_262_1.jpg

Gradnja

Na izdelano tlorisno površino (temelj...), kjer pustite armaturo sidrne dolžine, začrtajte potek zunanjih in notranjih nosilnih zidov. Pred začetkom zidanja oziroma postavitve prve vrste najprej preverite ravnost osnovne površine, na katero boste zidali. Popolno ravnost površine dosežete tako, da na vogalih postavite višinske točke in jih medsebojno znivelirate. S tem dobite osnovno koto # 0,00 po celotnem tlorisu nosilnih zidov, ki pokažejo, kakšna višinska odstopanja so na posameznih mestih. Med višinske točke nanesete podaljšano malto. S tem dobite ravno osnovo, na katero boste postavili prvo vrsto blokov ytong.

Prvo vrsto nad osnovno površino (temelj, plošča...) postavljate v podaljšano malto 1 : 2 : 8 (cement : apno : pesek) primerne konsistence na izdelano hidroizolacijo. Debelina podaljšane malte je odvisna od ravnosti osnovne površine in znaša približno en do dva centimetra. Če je treba izdelati debelejši nanos prvega sloja, priporočamo enodnevno sušenje zaradi zmanjšanja pogreza blokov v svežo malto. Prvo vrsto blokov začnite polagati na vogalih objekta. Protipotresni zidni blok postavite na mesto, kjer je puščena iz temelja predpisana vertikalna armatura. Z vodno tehtnico preverite horizontalnost v prečni in vzdolžni smeri poteka zidu. Korekcijo izvedete z gumijastim kladivom. S postavitvijo nasprotnega vogala dobite smer zidu, ki jo postavite z zidarsko vrvico, napeto med dvema vogaloma. Na začrtani prostor med vogaloma položite podaljšano malto, na katero položite zidne bloke izbrane debeline.

ytong_262_2.jpg

Zidake se lepi z lepilno malto. Bela tankoslojna lepilna malta ytong je edina tankoslojna malta, ki ustreza vsem zahtevam gradnje z gradbenimi elementi ytong. V vedro, v katerem je čista voda, vsujete iz vreče pripravljeno suho mešanico. Za pripravo enega kilograma gotove malte potrebujete 0,26 litra vode, za celotno vrečo (25 kilogramov) pa 6,5 litra. Po prvem mešanju z električnim mešalnikom počakajte pet minut in nato zmes ponovno dobro premešajte. Zmes mora biti zmešana enakomerno gladko, brez grudic. Gostoto preverite z zidarsko žlico.

Zidanje

Zidanje z elementi ytong poteka z belo tankoslojno lepilno malto. Zaradi potresne stabilnosti objektov je treba mazati horizontalne in vertikalne stične površine (spojnice) v drugi in vseh nadaljnjih vrstah. Tankoslojno lepilno malto nanašate z nazobčano lopatico v debelini 2–3 milimetre. Elemente položite v tankoslojno lepilno malto, čvrsto pritisnite in utrdite z gumijastim kladivom. Površina mora biti čista, trdna in ravna. Po stični površini nanesite toliko tankoslojne lepilne malte, kot lahko položite elementov v 15 minutah. Pripravite pa čim večjo površino (na primer 2–3 metre), s tem boste dosegli maksimalen čas vgrajevanja tankoslojne lepilne malte in največjo delovno učinkovitost.

ytong_262_3.jpg

Zidajte pri temperaturah od +5 do +25 stopinj Celzija. Če je ozračje zelo suho in vroče, priporočamo navlažitev gradbenih elementov. Vertikalno stično površino (spojnico) namažite po vsej višini in po vsej širini brez zunanjih vertikalnih tankih stičnih površin. S to premazano površino dosežemo maksimalno stikanje blokov vertikalnih spojnic in minimalno debelino vertikalnega stika, to je 2–3 milimetre. Pri sami zidavi morate sproti, vrsto za vrsto, nadzorovati vertikalnost zidu z libelo. Nadzorovanje mora potekati v prečni in vzdolžni smeri zidu. S horizontalnim nadzorovanjem dosežete ravnost v vzdolžni smeri zidu, morebitne nepravilnosti morate sproti odpravljati.

Vogali

Na vogalih, mestih stikanja notranjega in zunanjega nosilnega zidu ter prostih koncih zidu je treba izdelati vertikalne protipotresne vezi. Za izdelavo omenjenih vezi uporabite protipotresne zidne bloke, imenovane tudi vogalniki. To so elementi, ki imajo že izdelano odprtino in so kot izdelan štiristranski opaž. Po končani pozidavi zidu vstavite v odprtino armaturo in potem odprtino zapolnite z ustreznim betonom. Betonsko mešanico morate izdelati z agregatom 0–16 milimetrov.

ytong_262_4.jpg

Pozidane površine zidu sproti očistite odvečne lepilne malte vsaj vsake tri vrste oziroma ko se lepilna malta posuši do take trdnosti, da se pri čiščenju ne maže po površini izdelanega zidu. Nezapolnjene stike ali večje odprtine ne zapolnjujte z lepilno malto, ker je to odvečno in nepotrebno delo. Te stike ali odprtine zapolnite pred izdelavo notranjega in zunanjega ometa ytong.

Med zidanjem se lahko na površini (horizontalni spojnici) pojavijo neravnine oziroma povišanje bloka do bloka. V tem primeru odbrusite neravnine z desko za izravnavo. Tankoslojno lepilno malto nanašajte na čisto površino, prav tako pa morajo biti bloki pred vgraditvijo čisti, kajti manjši delci vam bodo povzročali težave pri ravnosti zidanja. Zato morate pred nanosom tankoslojne lepilne malte ytong te delce odprašiti s ščetko, s tem pa boste dosegli enakomeren in optimalen nanos debeline 2–3 milimetre.