Desetodstotni polog pri sklepanju pogodbe je nižji od zahtevane lastne udeležbe (od 20 do 30 odstotkov) za bančna posojila. Pomembno je tudi vedeti, da plačana najemnina znižuje znesek za odkup stanovanja. Krajša je najemna doba, višji je dodatni komercialni popust. Tudi zaposlitev za nedoločen čas ni pogoj. A pojdimo po vrsti.

Razmere na nepremičninskem trgu niso ravno rožnate, pa tudi izjema niso. Delijo pač usodo finančno-gospodarskih razmer, ki ta hip bremenijo malodane ves svet, zanesljivo pa evrsko območje, se pravi tudi Slovenijo. Velik del krivde za to gre na račun bančnega sistema, ki je še ne dolgo tega »razmetaval« posojila zgolj »na ugledno ime«, danes pa zaradi starih (niti ne tako oddaljenih) grehov trpimo vsi. Drugače povedano: ker so se banke opekle pri botrovanju zgrešenih velikih investicij, zdaj ne servisirajo niti preverljivo uspešnih projektov.

Na nepremičninskem področju to pomeni, da ne podpirajo niti preverljivo zanesljivih investitorjev, prav tako ne omogočajo najema ugodnega stanovanjskega posojila občanom. Eden najpomembnejših pogojev za dolgoročno posojilo občanom je namreč zaposlitev za nedoločen čas. To je v danih razmerah sanjski cilj mnogih mlajših iskalcev stanovanj, ki zdaj svoje prihodke ustvarjajo z raznovrstnim »razdrobljenim« delom (študentskim, pogodbenim…). Bančniki so pri vsem tem preprosto togi in predragi; tudi sami najemajo tovrstno delovno silo na enak način kot drugi, a od svojih dogem pri malih posojilojemalcih ne odstopajo.

gradvest_267_1.jpg

Investitor in posojilodajalec

V podjetju Eko Gradvest, ki se še enkrat dokazuje kot inovator ne zgolj na gradbenem, temveč tudi na finančnem področju, so se zato odločili, da po svojih močeh in zakonito dovoljenih poteh sami pridejo nasproti iskalcem novega domovanja. Že lani so pripravili edinstveno zanimanja vredno (kar so potrdili številni povpraševalci) akcijo za najem stanovanj kot predpripravo za poznejši odkup. Zbrana najemnina se namreč ob nakupu šteje kot del že vplačane kupnine, mesečni obrok najemnine tako v tem času nadomešča anuiteto za bančno posojilo v primeru poznejšega odkupa stanovanja. Akcijo so ob koncu letošnjega leta nadgradili tako, da bodo v novi ponudbi sami uresničili del poslanstva, ki sicer sodi med naloge bank. Kaj to pomeni?

Kot razlaga Marijan Fras, direktor podjetja Eko Gradvest, želijo najprej pridobiti resne najemnike, ki bodo pozneje tudi kupci najetega stanovanja. Tem bodo v času najema poiskali investitorje, ki jim bodo pomagali do poznejšega odkupa stanovanja. Skratka: »preskočili« bodo banke, ker so te ta hip očitno nezainteresirane pomagati uspešnim gospodarskim subjektom, kaj šele občanom. Zainteresirani najemniki bodo svojo resnost namere odkupa stanovanja dokazali s plačilom 10 odstotkov vrednosti izbranega stanovanja. To bo njihov vložek kot garancija za resnost posla. Mesečna najemnina bo tako visoka, kot jo bo izkazal anuitetni izračun za takojšen odkup izbranega stanovanja, s tem, da bodo nujni stroški prav gotovo nižji od bančnih. Z najemnikom se bodo že ob sklepanju pogodbe dogovorili o vseh kreditnih izhodiščih (ročnost odloženega odplačevanja, višina lastne udeležbe, oprema…).

Dogovor bo določil tudi rok za odkup stanovanja, ki bo omejen z obdobjem dveh let. V tem času bo Eko Gradvest skupaj z najemnikom iskal najugodnejši vir financiranja (posojilo) za odkup. To pomeni, da resnim kupcem ponujajo celoten finančni inženiring od najema do nakupa stanovanja. Zainteresirani najemnik/kupec bo predstavil svoje možnosti in želje, svetovalci v podjetju Eko Gradvest pa mu bodo pripravili različice, po katerih lahko pride z njihovo pomočjo do želenega cilja. Med drugim si bo lahko izbral tudi opremo stanovanja po lastni presoji, kar bo sicer ovrednoteno v končni vrednosti stanovanja, bo pa s tem odpravljena ena velikih skrbi, ki jih zaznamo šele takrat, ko se znajdemo med golimi zidovi. Pri tem ni zanemarljiva razlika v davčni stopnji pri nakupu opreme, saj za podjetja, ki gradijo »na ključ«, velja ves čas 8,5-odstotna stopnja, za fizično osebo kot končnega kupca pa 20-odstotna stopnja.

gradvest_267_2.jpg

Celoten paket

Skratka, Eko Gradvest bo zainteresiranim pripravil celoten paket za najem stanovanja, kar bo pomenilo prehodno obdobje do nakupa izbranega stanovanja. Pomembno pri tem je, da bo najemnik/kupec takoj imel na voljo funkcionalno stanovanje, zagotovili mu bodo tudi upravljanje tega stanovanja in morda poudarek za prvo mesto: zagotovili bodo sredstva za financiranje odkupa stanovanja. Zainteresirani najemnik/kupec bo moral sam zagotoviti tekoča sredstva, da bo mesečne obveznosti lahko sproti poravnaval, naj bo to z delom za nedoločen, določen čas, s pomočjo sorodnikov ali kako drugače. V primeru plačilne nediscipline seveda veljajo ustrezne zakonite sankcije, saj bodo ne nazadnje objekti zavarovani s hipoteko do izplačila zadnjega obroka. V bistvu to pomeni, da gre za nakup z odloženim plačilom, ki nakup stanovanja v prvem letu nagradi še s 4-odstotnim komercialnim popustom, v drugem pa z 2-odstotnim popustom.