Podbetoniranje kot klasična metoda

Podbetoniranje je pri nas najpogostejši način sanacije temeljev, po svetu pa ga zaradi številnih pomanjkljivosti vse manj uporabljajo. Napravimo ga tako, da okrog temeljev in pod njimi v več stopnjah izkopavamo material. Tako nastale jame v določenih časovnih razmakih zapolnimo z betonom. Ta postopek je dolgotrajen, poleg tega pa tudi nevaren. Z odkopavanjem materiala izpod temeljev namreč dodatno ogrozimo stabilnost objekta, še posebno, če temelji niso armirani.

Prav tako z dodajanjem betona pod temelje dodatno obremenimo tla, saj je teža betona lahko tudi 2500 kilogramov na kubični meter. To pogosto vodi do nadaljnjega posedanja in ločevanja novega temelja od starega. Po velikih gradbenih posegih je včasih treba ponovno urediti dvorišče in okolico objekta ter zamenjati ali ponovno položiti podzemne instalacije in cevi okoli hiše. Po takšni sanaciji moramo za dostop do notranjih temeljev razbiti in odstraniti del tal v objektu, kar včasih ni izvedljivo.

Globinsko vbrizgavanje ekspanzijske smole

Globinsko vbrizganje smole je inovativen in razmeroma nov način za reševanje problema posedanja temeljev. Ideja se je rodila v Skandinaviji, kjer so prve poskuse s tem materialom izvedli že leta 1975. Bistvo postopka je, da pod temelje vbrizgamo posebno vrsta smole, ki se po vstopu v tla širi s silo 10.000 kilopaskalov (100 kg/cm2). Zemljino tako dodatno zbijemo, utrdimo in trajno povečamo njeno nosilnost. Vbrizgavanje običajno poteka v treh nivojih – na najvišjem nivoju, neposredno pod temelji in vse do globine okoli treh metrov izpod temeljev ali manj, če naletite na trdo podlago. Po potrebi lahko vbrizganje izvedemo na več nivojih in v večjih globinah.

mkudjzjrt.jpg

Postopek saniranja temeljev s smolo se od podbetoniranja razlikuje v tem, da je precej hitrejši, enostavnejši in cenejši. Za izvedbo nam ni treba kopati večjih jam, saj smolo vbrizgamo v tla po manjših luknjah ali cevev s premerom do dva centimetra. Smola je lahka, zato ne ustvarja dodatnih obremenitev za tla, za razliko od betona se posuši in strdi v nekaj minutah. Ekipa strokovnjakov lahko s smolo v enem dnevu sanira 10 do 12 metrov dolžine temeljev. Vbrizganje lahko izvedemo tudi znotraj objekta. Gradbišče oziroma mesto vbrizgavanja a je lahko oddaljeno tudi 80 metrov od najbližjega pristopa z vozilom.

Posebna ekspanzijska smola

Smola, ki jo uporabljamo pri tem postopku, je dvokomponentna zmes na osnovi poliuretana. Njena ekspanzija v tleh oziroma zemlji je posledica stabilne kemijske reakcije, ki jo je mogoče natančno nadzorovati. Zaradi hitrega delovanja in sušenja v le nekaj minutah je njeno delovanje omejeno na območje dveh metrov, zato ne prihaja do razsipanja materiala na sosednja območja, kar se pogosto zgodi pri cementnem vbrizgavanju. Tla ojača, obenem pa smola deluje tudi kot izolator in zmanjšuje vpliv vlage iz tal na temelje. Zmanjšuje tudi posledice vibracij in potresov na objektu. Smola ne onesnažuje okolice, v tleh trajno obdrži svoje lastnosti, ne izhlapeva, ne trohni in je odporna na škodljive vplive vode in drugih materialov iz okolja.