Cement se v gradbeništvu namreč uporablja kot osnovno in izjemno močno vezivo pri pripravljanju cementne malte in betona, zato velja za enega najpomembnejših gradbenih materialov. Vendar sama uporaba cementa pri gradnji ni dovolj za dober končni izdelek, zato vam v nadaljevanju razkrivamo nekaj koristnih nasvetov pri rabi cementa.

Glede na vrsto gradbene dejavnosti ločimo več vrst cementa. Cement, ki se najpogosteje pojavlja na trgu in je namenjen široki potrošnji, je t. i. portlandski cement z dodatkom suplementarnih cementnih materialov (žlindra, mikrosilika, apnenec, pucolani). Za gradnjo zahtevnih betonskih elementov, na primer pri gradnji cest, predorov in nosilcev mostov ali viaduktov, je pomembno, da uporabljamo takega z visoko začetno in končno trdnostjo ter ob temperaturah, nižjih od 5 stopinj Celzija. Za manj zahtevne gradnje, med katere štejemo stanovanjske hiše ali poslovne objekte, običajno uporabljamo mešane cemente trdnostnega razreda 42,5 in običajnih zgodnjih trdnosti (N).

cement1.jpg

Sodobne gradbene rešitve za pripravo betona in malte

Za to, da je končni izdelek novogradnje brezhiben, je pri uporabi cementa treba upoštevati tudi določena pravila. Pri mešanju betona in obdelovanju betonske mešanice se po tem, ko agregatu, ki je največji del in predstavlja 65-odstotni delež betonske mešanice, dodamo cement in vodo, pogosto naredijo grudice. Zato moramo mešati tako dolgo, da grudice izginejo, kar traja približno tri minute. Pri tem moramo paziti tudi na kakovost agregata, saj se za normalni beton uporablja pesek, prod ali gramoz iz naravnih nahajališč, velikokrat pa se zgodi, da agregati vsebujejo tudi glinene ali humusne primesi ter ostanke rastlin. Betonska mešanica ne sme biti pregosta ali preredka, najbolj optimalno je, če je kompaktna. Optimalno je, da se beton vgradi v eni uri, poleti, ko so temperature visoke in je zrak vroč in suh, se ta čas lahko skrajša tudi za polovico.

Optimalna raba cementa je pomembna tudi pri mešanju malte in se razlikuje glede na to, ali bomo z malto izdelovali notranje in zunanje grobe in fine omete ali pa bomo malto uporabili za stene iz opeke. Priprava malte je hitra in enostavna, saj je zidarskemu cementu treba dodati le še pesek in vodo. Eno do dve uri pred delom z zidarskim cementom je treba dobro navlažiti površino, na katero bomo nanašali malto, oziroma osnovo za fasado. Če malto mešamo sami, moramo ponovno paziti na nečist pesek, ki lahko povzroči razpoke v ometu in zniža trdnost malte.

cement2.jpg

Napredne izboljšave in skrb za okolje

Pri proizvodnji cementa je v zadnjem času prišlo do velikega napredka in izboljšav, ki gredo v smeri manjše vsebnosti klinkerja (klinker je osnovna surovina za proizvodnjo cementa) in nadomeščanje le-tega s suplementarnimi cementnimi materiali, kar je pomembno predvsem z ekološkega vidika. »Vse več pozornosti se namenja tudi nižji stopnji ogljičnega odtisa. Zmanjševanje emisij CO2 je ena izmed velikih prioritet cementne industrije. Proizvodnja cementa ima namreč neizogiben vpliv na okolje, vendar si cementarne z uporabo napredne tehnologije prizadevajo, da bi bil ta čim manjši.

Inovativne rešitve in napredne izboljšave pri proizvodnji cementa so temelj najnovejših spoznanj raziskovalnih centrov, ki omogočajo tudi okolju bolj prijazno proizvodnjo in gradnjo, v ospredje pri proizvodnji cementa pa prihajajo tudi nove zakonske norme, ki temeljijo predvsem na nizki stopnji ogljičnega odtisa,« je povedal Dušan Bajda iz trboveljskega podjetja Lafarge Cement. Nove inovativne vrste cementa so še posebno primerne glede na vedno višje zahteve pri posameznih vrstah gradnje, prednost pa je tudi v tem, da gradbincem v veliki meri olajšajo delo.

Uvajanje ekoloških in tehnoloških standardov je tesno povezano z inovativnimi rešitvami, ki omogočajo okolju in človeku bolj prijazno gradnjo. Skrivnost sodobne gradnje je v razvoju materialov, ki postavljajo nove smernice kakovosti, pri tem pa olajšajo delo gradbincem in odpirajo nove možnosti v arhitekturi.