Običajno se začne s streho

Koraki k temu so namreč lahko različni, odvisni od stanja posameznega objekta, največkrat pa je najbolje začeti pri strehi. Če je bilo še ne dolgo tega dovolj, da ni puščala, je zdaj povsem drugače, saj se toplota dviga in tako izgubimo največ energije skozi neprimerno izolirana ostrešja. Opazujte pozimi, na kateri strehi se sneg najdlje zadrži (primerno izolirana streha) in na kateri se hitreje topi, bolj kot je mrzlo, ker je treba pač močneje ogrevati.

Na trgu je mogoče dobiti vrsto kakovostnih kritin, vendar je za naše vremenske razmere še posebno priporočljiva jeklena kritina s peščenim posipom in 50-letno garancijo. Lomljeni peščeni posip utiša hrup dežnih kapelj, preprečuje, da bi deževnica ob večjih padavinah v »curku« stekla s strehe, in pozimi zadržuje sneg, da ne zdrsi čez rob. Jeklena kritina je hkrati dovolj močna in dovolj prožna, da zdrži tudi udarce toče. Poleg lahke obtežitve objekta z jekleno kritino (okoli 7 kilogramov na kvadratni meter, opečnata kritina približno 45 kg/m2), kar je pomembno pri statični obremenitvi objekta, jeklena kritina ne akumulira temperature za daljši čas, kot to velja za opečno kritino. Na temperaturne razlike (noč, dan) se torej hitreje odzove, česar s primerno izolacijo v objektu niti ne zaznamo.

Je pa akumuliranje toplote toliko bolj zaželeno za nosilne stene, za kar je najbolj primerna žgana opeka. Ta ohranja tako poleti kot pozimi akumulirano toploto dalj časa, kar je pomembno za ugodje bivanja. Je pa to optimalno le, če je fasada primerno izolirana, in to ne glede na to, iz kakšnega materiala so grajene nosilne stene. Zato danes strokovnjaki že priporočajo 16-centimetrski obod iz kamene volne, za ostrešje z ustreznim podkonstrukcijskim sistemom pa kombinacijo plošč visoke gostote iz kamene volne in mehke izolacije, kar skupaj nanese 30 centimetrov.

ekogradvest_sanacija1.jpg

Izkušnja

Tako izolirano fasado so letos napravili na stičišču Krasa, Čičarije, Brkinov in Primorske, kjer poleti sonce močno greje, pozimi pa burja »kaže zobe«. »Šele ko sem stopila na vrt, sem spoznala, kako vroče poletje smo imeli letos. Tudi zadnjo ohladitev sem občutila šele na balkonu. V hiši pa sta tudi zaradi prezračevanja z rekuperacijo temperatura in vlaga ves čas enaki. Tako se počutim veliko bolje, saj se približujem devetemu križu. Čakam še, kaj bo pokazala zima.« Tako svoje izkušnje opisuje lastnica 40 let stare hiše z novo strešno kritino, stavbnim pohištvom, fasado in rekuperacijo. Prenova je potekala po korakih.

Pri prenovitvenih delih, s katerimi želimo objekt čim bolj približati energetski samozadostnosti, igra pomembno vlogo tudi stavbno pohištvo in trg že ponuja kakovostno izbiro. Zato velja opozoriti, da so v podjetju Eko Gradvest skupaj s svojim kooperantom razvili novo leseno izolativno okno, ki z vgradnjo po sistemu RAL zagotavlja toplotno prehodnost cele okenske odprtine le 0,84 W/m2K, kar presega celo zahteve Eko sklada. V vsakem primeru pa je pomembno, kako so dela izvedena. Napačna vgradnja namreč lahko izniči dobre lastnosti vseh materialov, ne preprečuje nastajanja toplotnih mostov in lahko se zgodi, da smo pozneje razočarani. Zato sanacijo v celoti ali po posameznih korakih zaupajte strokovno usposobljenim ekipam, ki veliko vedo o pravilih gradbene fizike in zato znajo poiskati ustrezne rešitve.

ekogradvest_sanacija2.jpg

Sanacija notranjih prostorov

To velja tudi v primeru, da se odločate za sanacijo notranjosti objekta. Najbolj »moreča« je prav gotovo prenova kopalnice in stranišča oziroma sanitarnega vozla. Pri tem je pomembno načrtovanje del, da se vse skupaj ne zavleče v nedogled oziroma da si ustrezne ekipe podajajo kljuko, kot rečemo učinkoviti organizaciji del. V takem primeru je poleg izbora primerne opreme in njene razporeditve dobro razmišljati še pravi čas tudi o možnosti uporabe deževnice za sanitarne potrebe, kar je tako za ekologijo kot za racionalizacijo obratovalnih stroškov zelo dobrodošla odločitev. K slednjemu veliko pripomorejo tudi posodobljene strojne inštalacije in vgradnja primernih toplotnih črpalk.

Načrtovanje potrebnih del

Vse našteto je seveda velik zalogaj, tako finančni kot operativni. Zato ni nujno, da se vsega lotimo naenkrat, čeprav je to z izvedbenega vidika za zagotavljanje najvišje kakovosti res najbolje. Toda želene učinke lahko dosežemo tudi v primeru, da se odločimo za postopno sanacijo posameznih delov objekta. Ne nazadnje je to lahko odvisno tudi od tega, kaj najprej zahteva prenovo. Zato je dobrodošlo, da pred odločitvijo vsak objekt pregleda ustrezen strokovnjak, ki pripravi analizo pomanjkljivosti na objektu. Na tej osnovi lahko naredi načrt sanacije takega objekta in po tem načrtu gremo na pot sanacije. Najbolj pomembno je namreč, da začnemo na pravem mestu, saj lahko z neprimernim vrstnim redom s poznejšimi dobronamernimi posegi poškodujemo tisto, kar smo v dobri veri že storili. Nauk: ni nujno, da gradimo nov objekt, saj tudi stare objekte lahko tako prenovimo, da so tako po kakovosti kot ugodju bivanja enakovredni novim.