Terase najpogosteje zapiramo s steklom - bodisi s steklenimi drsnimi ploščami ali z vgrajenimi okni. Glede na namen uporabe predvidimo tudi dodatne možnosti, kot so zatemnitev stekel, UV-zaščita, prezračevanje, senčenje, hlajenje in ogrevanje.

Hitra montaža

zasteklitev1.jpg

V podjetju Maton pojasnjujejo, da se največ ljudi odloči za zasteklitev, ker bi radi dobili dodatnen bivalni prostor, zato je pomembno, da okna dobro tesnijo. »Najboljšo tesnitev dosežemo s PVC-profili - čeprav se nekateri odločajo tudi za aluminijaste okvirje - in termopanskim steklom, ki prostor izolirajo, zatemnijo in zvočno zaščitijo.«

Proizvajalci steklene stene največkrat v celoti izdelajo v delavnicah in jih potem montirajo na kraju samem. Montaža praviloma traja en dan, od naročnika pa je odvisno, kakšne elemente želi imeti.

Pozimi topla, poleti pa zračna

zasteklitev3.jpg

Sodobni sistemi zasteklitve uporabljajo različne načine odpiranja: kot vrata in okna s krilnim ter nagibnim odpiranjem, drsna panoramska okna in balkonska vrata, knjižna izvedba odpiranj in tako dalje. Kasneje lahko dodate še PVC-rolete ali zatemnitveno folijo za steklo, ki praviloma sega od tal do enega metra višine. Tako je prostor zaščiten pred soncem in pogledi. Da je zaprta terasa v poletnih mesecih kar najbolj zračna, je najbolje izbrati štiridelna drsna vrata in okna ali sistem harmonike. Tako lahko v poletnih mesecih prostor lahko povsem odprete in ga enostavno počistite.

zasteklitev2.jpg

Kakšna dovoljenja potrebujemo?

Zasteklitev terase je po uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost uvrščena pod nezahtevne objekte. Temu je tako, če gre za enoetažen, pritličen, s steklom pokrit prostor, ki ima bruto površino največ 30 kvadratnih metrov in najvišjo točko največ 3,5 metra; merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom. V navedenem primeru izda upravni organ gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta v skrajšanem ugotovitvenem postopku, vlogi pa ni treba prilagati projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Tudi če terasa predstavlja pohodno površino nad prostorom, se pravi, da gre za nadzidavo že stoječega objekta oziroma prostora, na primer garaže, gre prav tako za manj zahteven objekt, za katerega se izda gradbeno dovoljenje na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. V obeh primerih pa je treba na pristojni občini preveriti, če je takšna gradnja skladna s prostorskim izvedbenim aktom.