Pri oblikovanju ekološkega pohištva proizvajalci upoštevajo več tradicionalnih dejavnikov, kot so funkcionalnost, estetika, stroški, varnost uporabe in drugo. Vendar pa obenem jamčijo, da so les in leseni materiali pridobljeni iz gozdov, v katerih gospodarjenje z lesom poteka po strogih okoljevarstvenih pravilih.

Okolju prijazno pridobljen les

eco_friendly_furniture_table.jpg

Pri izdelavi ekološkega pohištva je okolje kar najmanj onesnaženo, saj v proizvodnji skorajda ne uporabljajo škodljivih snovi, manjša pa je tudi količina uporabljenega materiala in odpadkov. Certificiran les za ekološko pohištvo prihaja iz gozdov, s katerimi trajnostno in zakonito gospodarijo, kar pomeni potrjen izvor lesa in nabavno verigo. To vključuje tudi nadzor nad sečnjo lesa, saj čas sečnje pomembno vpliva na njegovo kakovost, ključno pa je tudi to, da posekana drevesa nadomestijo nova. Dva priznana certifikata neodvisnih organizacij za upravljanje gozdnega bogastva sta PEFC IN FSC.

krevet3.jpg

Ekološko oblikovanje pohištva

Ekološki dizajn stremi k temu, da olajša izdelavo in uporabo določenega izdelka, njegovo sestavljanje in razstavljanje. Hkrati pa omogoča tudi recikliranje lesa; reciklirani materiali pa so uporabljeni že pri pakiranju izdelka.

bean_rockers11.jpg

Pri oblikovanju ekološkega pohištva se morajo oblikovalci izogibati strupenim snovem, ki so nevarne tako za ljudi kot za okolje. Pohištvo je prebarvano z okolju prijaznimi barvami, les pa je premazan z naravnimi oljnimi premazi. Čeprav so oljni premazi manj odporni od sintetičnih lakov, so do okolja prijaznejši in za marsikoga tudi lepšega videza.