Skozi grelnik vode bi morali vsake tri mesece spustiti vodo, da očistite notranjost naprave. Prej morate seveda zapreti dovod plina oziroma elektrike in počakati, da se voda ohladi. Zaprite tudi ventil, ki dovaja vodo, in pritrdite cev na izpustni ventil v bližini termostata, da bo lahko voda odtekla iz naprave v podstavljeno vedro ali iz cevi v odtočni sistem.

water_heater.jpg

Iz grelnika odplaknite toplo vodo

Odprite izpustni ventil grelnika in nato takoj še eno pipo s toplo vodo v domu, denimo v kopalnici, saj morate v grelnik spustiti tudi nekaj zraka. Počakajte, da vsa voda v grelniku odteče iz rezervoarja, potem pa odprite še hladno vodo in jo pustite teči toliko časa, dokler ne bo pritekla povsem čista.

water_heater_drain.jpg

Nato zaprite izpustni ventil in pipo v kopalnici s toplo vodo ter ponovno priklopite grelnik in njegov ventil s hladno vodo. Če ste kakor koli v dvomih, natančno preberite proizvajalčeva navodila za uporabo in opozorila na nalepki, prilepljeni na vodni grelnik.

Preverite ventil za razbremenitev tlaka

Ko ste grelnik izpraznili in ponovno napolnili z vodo, ki se je tudi že segrela, preverite še ventil za razbremenitev tlaka grelnika. Ta naprava namreč preprečuje previsok pritisk v rezervoarju in previsoke temperature. Sledite navodilom za uporabo in testiranje varnostnega ventila; če odkrijete nepravilnosti, takoj pokličite profesionalnega vodovodarja.