Vsi objekti se lahko pohvalijo z energetsko varčnostjo in uporabljenimi naravnimi gradbenimi materiali. Njihove inovativne rešitve pri gradnji so lahko vsem investitorjem za zgled, prodajna ponudba v teh, za nepremičninski trg ne ravno rožnatih časih pa nima primere. Na prodaj imajo še zadnjo od 21 enodružinskih hiš, ki je grajena po nizkoenergetskih standardih, in 9 stanovanj, ki so prav tako energetsko varčna in merijo od 64,51 do 110,85 kvadratnih metrov.

Ko so pred petimi leti začeli graditi naselje, so že gledali daleč v prihodnost in njihova vizija se danes potrjuje. Odločili so se namreč za okolju in prebivalcem prijazno gradnjo, kar dokazujejo prav energetsko varčni in ekološko grajeni objekti. Za gradnjo so namreč uporabili naravne materiale, kot so opeka, les, kamena volna za izolacijo fasade in strehe, ki jo ščiti kritina z naravnim peščenim posipom. Za vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva (okna, vrata) so uporabili inovativni sistem termoizolacijskih enokomponentnih skrivnih špalet, ki z odmikom rolete od okenskega okvirja in izolativnostjo ogrodja odpravi največkrat problematične toplotne mostove. Za ogrevanje uporabljajo zemeljski plin in/ali toplotne črpalke zrak–voda (zemlja–voda v omenjeni enodružinski hiši, ki je še na voljo). Naselje je hkrati blizu neokrnjene narave pod Kamniškimi Alpami in večjih urbanih središč, kot so Ljubljana, Kranj, Kamnik, Domžale, Mengeš... Tudi Letališče Jožeta Pučnika ni daleč.

eko_gradvest_266.jpg

Od najema do nakupa

Kot pri gradnji so inovativni in kakovostni tudi v prodajni ponudbi. Resnim kupcem stanovanj pomagajo urediti potrebno dokumentacijo in bančna posojila. Vsi objekti so namreč bremen prosti, kar pomeni, da jih lahko kupec zastavi v osebnem imenu za hipotekarno posojilo. Kupci imajo tudi prednost pri izbiri še razpoložljivih stanovanj.

Ker pa se zavedajo razmer na našem nepremičninskem trgu in dejstva, da nova domovanja večinoma iščejo mladi pari, ki konservativnim bančnim kreditnim pravilom težko zadostijo (predvsem je danes težko dosegljiva zaposlitev za nedoločen čas), pripravljajo nadgrajeno, že lani uspešno izpeljano ponudbo najema stanovanj pod posebnimi pogoji, ki jo v podrobnostih lahko prilagodijo vsakemu interesentu posebej, čeprav veljajo osnovna pravila za vse enako. Povpraševanja za nakup in najem stanovanj že zbirajo, zato se vsi zainteresirani že lahko o podrobnostih seznanijo v pogovorih na njihovem naslovu. Tisti, ki bodo novopostavljenim pogojem zadostili, pa bodo o tem seznanjeni sredi januarja prihodnje leto.

In kakšni bodo osnovni pogoji za najem stanovanj? Najemniki, ki so hkrati tudi potencialni resni kupci stanovanj, bodo to potrdili s pologom (varščino) 10-odstotne vrednosti stanovanja kot jamstvo resnih namenov za poznejši odkup. Ta vrednost se jim bo pozneje poznala kot lastna udeležba pri najemu posojila. Tudi najemnina bo postavljena v vrednosti, kolikor bi znašala mesečna anuiteta za bančno posojilo glede na višino glavnice in dobo vračanja posojila (do 30 let). Še posebno zanimanja vredna bo ponudba odplačevanja posojila, ki bo prilagojena možnostim kupca oziroma najemnika kot potencialnega kupca. Ob podpisu kupoprodajne pogodbe bodo namreč do takrat zbrano najemnino priznali kot komercialni popust pri obračunu končne cene stanovanja. Tako bo najem stanovanja v določeni meri že pomenil odkup z odloženim plačilom, ki bo zaključeno s plačilom zadnjega obroka posojila oziroma celotne kupnine.

eko_gradvest_266_1.jpg

V ponudbi tudi oprema

V Eko Gradvestu seveda vedo, da je treba novo stanovanje tudi opremiti, zato pripravljajo še eno za naš trg inovativno in zanimivo ponudbo. Vsem kupcem oziroma najemnikom kot potencialnim kupcem bodo ponudili tudi možnost nakupa oziroma najema že opremljenega stanovanja. Kupec oziroma najemnik bo tako lahko izbral cenovni razred opreme stanovanja, za nabavo in montažo bodo poskrbeli v Eko Gradvestu in stanovanje predali na ključ, kot rečemo. Vrednost opreme stanovanja bo prišteta h kupnini in bo tako lahko odplačevana z mesečnimi obroki, kar je prav gotovo za večino lažje izvedljivo kot takojšnje plačilo v enkratnem znesku. Za uresničitev takih želja kupcev bo najbrž potrebno nekaj več usklajevanja z obeh strani, a je ponudba vredna razmisleka. Ne nazadnje znajo pri tem strokovnjaki Eko Gradvesta veliko svetovati. (mf)