Lastnik podjetja Primož Zobec je svojo idejo, ki je na evropskem trgu nekaj posebnega, začel razvijati leta 2009, ob čemer pravi, da so mu v podjetju Inles iz Ribnice ponudili vso potrebno podporo, ki jo je potreboval od njih. Nepogrešljiv delež pri razvoju inovativne rešitve za lesene in leseno-aluminijaste lepljene okenske okvirje, ki so ob enaki debelini okna za 30 in več odstotkov energetsko manj potratni od običajnih (od primerljivih na evropskem trgu pa tudi od 30 do 40 odstotkov cenejši), je prispeval Andraž Rakušček z Gradbenega Inštituta ZRMK, ki je sodeloval pri izračunih toplotnih prevodnosti in optimizaciji nove rešitve.

»Gre za to, da so okna Vivaterm v primerjavi z drugimi lesenimi okni varčnejša,« pravi Rakušček. »Glede toplotne prevodnosti so primerljiva s poliuretanskimi okni.« Pomembna, če ne celo ključna, pa je še tretja značilnost oken Vivaterm, ki jo poudarjata oba sogovornika: razlika med toplotno prevodnostjo steklenega dela in okenskim okvirjem je občutno manjša kot pri običajnih lesenih oknih, kar pomeni, da gre za večjo homogenost toplotne prevodnosti okna kot celote.

Okenski okvir po sistemu Vivaterm odlikuje 30 odstotkov izboljšan faktor toplotne prehodnosti v primerjavi z masivnim lepljenim okenskim okvirom. S pravilno razporeditvijo območij masivnega lesa in območij z izolacijo v okenskem profilu Vivaterm so dosežene visoka trdnost, stabilnost in torzijska togost okna. Prednost izdelka je izolacijsko jedro, ki se od konkurenčnih proizvodov razlikuje po konstrukciji in izolacijski masi. Profil po sistemu Vivaterm omogoča, da je ob čim tanjšem okenskem okvirju dosežena čim boljša izolacija.

Trenutno v podjetju VIVA LES sodelujejo z več proizvajalci oken in vrat v Sloveniji (med njimi z Inlesom in Jelovica okni), prodirajo pa tudi na tuje trge. Ciljajo na trge severne Italije, Avstrije, Švice in Skandinavije, potencialno pa tudi na kanadski, ameriški in japonski trg. Okna Vivaterm so na evropskem trgu novost in število naročil narašča iz tedna v teden. Še posebno zato, ker v več evropskih državah (v Nemčiji na primer s 1. januarjem 2012) stopajo v veljavo nove, strožje direktive energetsko varčnejše gradnje, predvsem gradnje javnih zgradb in objektov.

Da gre v resnici za inovacijo na področju sestavljenih lesenih okenskih in vratnih profilov, je potrdil tudi Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, ki je v začetku letošnjega avgusta podjetju VIVALES izdal odločbo o podelitvi patenta v Sloveniji, na evropski ravni pa je bil sprožen postopek mednarodne patente prijave. Evropski patentni urad je opravil poizvedbo in med drugim je bilo pridobljeno mnenje, da »je izum v okviru vseh zahtevkov nov, inventiven in industrijsko uporabljiv«, kot piše v njihovi odločbi.

Zobec poudarja, da je za slovenske proizvajalce stavbnega pohištva pomembno, da sami kreirajo trende in nove standarde v panogi, ne le, da jim sledijo. V preteklosti se je prepogosto dogajalo, pravi, da smo iz Slovenije izvažali les in uvažali pohištvo ter druge izdelke. Z novimi trendi energetsko varčne in ekološko prijaznejše gradnje se po njegovem kažejo nove možnosti tudi na domačem trgu. To še posebno velja za nove investicije v objekte javnega pomena, kot so gradnje šol, vrtcev in podobno.

Ena bistvenih prednosti, na katero stavijo v podjetju VIVA LES, so kratki dobavni roki in dejstvo, da za njihovo proizvodnjo ustreza že obstoječa tehnologija proizvajalcev. To je pomembno, saj proizvajalcem oken ni treba vlagati v novo tehnologijo. Poleg nižje cene in boljše izolativnosti je to tista prednost, ki jim zagotavlja, da zanimanje za domače in tuje proizvajalce lesenih in leseno-aluminijastih oken skokovito narašča.