Različne peči

Sodobne peči za kurjenje lesa dosegajo izkoristke nad 90 odstotkov, emisije pa so na ravni emisij peči na kurilno olje ali plin oziroma celo manjše. Omogočajo izrabo različnih virov lesne biomase: lesne mase iz gojitvenih in varstvenih del, vseh drevesnih vrst in ostankov predelave lesa. Pri samih pečeh ločimo glede na kurivo peči na sekance (s sekalniki drobno sesekan les) s samodejnim dovajanjem kuriva, peči na polena z ročnim nalaganjem in peči na pelete (stisnjen zdrobljen les). Peči na polena in peči na pelete so primerne za individualno rabo, peči na sekance pa tako za individualno kot skupinsko in daljinsko rabo.

drva_260_1.jpg

V izraziti prednosti za vaška okolja in posestnike gozdov je dolgo časa veljalo kurjenje z lesnimi sekanci (mehanizirana priprava in transport, samodejno polnjenje peči, izraba drobnejših lesnih sortimentov itn.), zadnje čase pa vse bolj prihaja v ospredje, če tako rečemo, »tradicionalno« kurjenje polen v sodobnih pečeh z večjimi kurišči. Sekanci imajo namreč to slabost, da je za njihovo pripravo potrebno relativno veliko dela in strojne opreme ter večja deponija, hkrati pa je res, da je mogoče tako izkoristiti praktično vsak les, tudi manjvreden, ki se sicer najpogosteje zavrže ali zgnije v gozdu.

Sekanci, peleti, drva

Vrste lesne biomase so polena, sekanci, peleti, žagovina … Polena zahtevajo največ fizičnega dela pri pripravi in samem nalaganju kotla, prednost pa je ta, da ne potrebujemo posebnih strojev in orodja za pripravo drv, prav tako je s sodobnimi kotli delo s kurjenjem zmanjšano na minimum. Kotel na polena zavzema manj prostora kot na primer kotel na sekance ali pelete, potreben pa je prostor za sušenje in shranjevanje polen. Les listavcev (bukev, hrast) je trši od lesa iglavcev in ima tudi večjo kurilno vrednost na prostorski meter.

drva_260_2.jpg

Lesni sekanci zagotavljajo višji nivo udobja pri polnjenju ogrevalnega sistema kot sistem na polena. Za izdelavo sekancev pa potrebujemo poseben stroj, sekalnik. Njegov nakup za lastno uporabo ni ekonomsko upravičljiv, smiselna pa je izposoja ali skupni nakup več uporabnikov. Druga možnost je, da nam lastnik takega stroja pripravi sekance iz našega lesa ali pa da sekance kupimo pri ponudnikih na trgu. Pri odločitvi za nakup peči na sekance je pomembno tudi to, da imamo dovolj velik prostor za postavitev zalogovnika za to vrsto lesne biomase in seveda tudi samodejne dozirne naprave.

Najvišjo stopnjo udobja pri nalaganju peči omogočajo lesni peleti. To so čepki iz stisnjenega lesnega prahu premera okoli 6 mm in dolžine 20 mm. Njihova kurilna vrednost (na enoto prostornine) je višja kot pri sekancih. Poleg tega zalogovnik za pelete zavzema manj prostora, mora pa biti zaščiten pred zunanjo vlago, kar pri sekancih ni pogoj. Peleti so bolj sipki in jih lahko prečrpavamo po ceveh in transportiramo v cisternah, podobno kot lahko kurilno olje.

Lesno kurivo                                                                      1000 l kurilnega olja
Zračno suh es listavcev                                                             4–5 m3
Zračno suh les iglavcev                                                             6–7 m3
Zračno suhi lesni sekanci (različne drevesne vrste)          10–15 nasutih m3