Odgovor: Da je podana projektantova odgovornost za škodo zaradi napake objekta, morajo biti izpolnjene določene predpostavke, in sicer mora biti napaka na zgradbi v vzročni zvezi s storitvijo, ki se jo je projektant zavezal opraviti. Poleg tega se mora napaka pokazati v določenem jamčevalnem roku (roku desetih let), naročnik pa mora objekt, na katerem se je pojavila napaka, pregledati in projektanta obvestiti o napaki v šestih mesecih od dneva, ko je napako ugotovil. Projektant odgovarja vsakemu drugemu pridobitelju zgradbe in ne samo naročniku, tako da sprememba lastništva na njegovo odgovornost načelno ne vpliva.

Vprašanje: Zanima nas, ali je po zakonu projektant odgovoren v primeru, da je vzrok za napako pomanjkljivost zemljišča, na katerem se je gradil objekt. Poudarjamo, da je naročnik naročil raziskave pri drugem podjetju, kjer niso ugotovili nobenih pomanjkljivosti na zemljišču, projektant pa je taki raziskavi verjel. Zdaj naročnik terja odškodnino od projektanta zaradi pomanjkljivosti zemljišča. Ali ima kaj možnosti, da bo tožbo dobil?

Odgovor: Projektant je dolžan pri izdelavi projekta – ne glede na pogodbena določila – upoštevati tako vrsto objekta kot tudi okolje, v katerem bo objekt stal, pa tudi lastnosti terena (denimo morebiten obstoj podzemnih voda). Odgovoren je za napako projekta tudi, kadar je naročnik naročil raziskavo zemljišča pri drugem podjetju, razen če dokaže, da pomanjkljivosti raziskave zemljišča ni mogel opaziti. Vendar pa je del naročnikove profesionalne skrbnosti, da se prepriča, ali rezultati raziskave zemljišča ustrezajo dejanskim razmeram. Če ugotovi, da je z uradno raziskavo zemljišča nekaj narobe, je o tem dolžan naročnika obvestiti. Mislim, da ima naročnik precej možnosti, da bo s tožbenim zahtevkom zoper projektanta uspel.

Mag. Boštjan J. Turk