Poročilo z naslovom Globalna spletna raziskava o okolju in trajnostnem razvoju 2011 je razkrilo odgovore 25.000 vprašanih iz 51 držav. Večina anketirancev (83 odstotkov) je sicer prepričanih, da je zelo pomembno za podjetja, da imajo okoljske programe. Vendar pa je le 22 odstotkov vprašanih, torej manj kot četrtina, priznala, da bi za okolju prijazne izdelke dejansko plačali več.

Stroški nakupa odženejo potrošnike

Kljub temu, da se večina anketirancev zaveda prednosti okolju prijaznih izdelkov, so kot največjo oviro za kupovanje "zelenih" izdelkov navedli prav stroške. V Severni Ameriki je 48 odstotkov vprašanih odgovorilo, da zanemarjajo svoje želje po okolju prijaznem blagu in raje kupijo najcenejši izdelek. Takšnih potrošnikov je na Bližnjem vzhodu in v Afriki 36 odstotkov, v Evropi 35 odstotkov, 33 odstotkov v azijsko-pacifiški regiji in 27 odstotkov v Latinski Ameriki.

buying_green.jpg

Regionalne razlike

Raziskava je tudi pokazala, da obstajajo velike regionalne razlike med 22 odstotki ljudi, ki so za "zelene" izdelke pripravljeni odšteti več. Na splošno so bili anketiranci na Bližnjem vzhodu in v Afriki najbolj pripravljeni porabiti denar za okolju prijazne izdelke – teh je okoli 33 odstotkov, medtem ko je v Severni Ameriki takšnih le 12 odstotkov vprašanih.

green_buying_green.jpg

Do podobnih ugotovitev tudi Cohn in Wolfe

Do podobnih ugotovitev so prišli tudi v anketi podjetja Cohn in Wolfe, objavljeni v juniju. Cena nakupa izdelka je namreč še vedno velika ovira, saj je od 9.000 vprašanih v Avstraliji, Braziliji, Franciji, Nemčiji, Indiji, Združenih državah Amerike, Veliki Britaniji in na Kitajskem kar 60 odstotkov odgovorilo, da so želeli kupiti od izdelek od okoljsko odgovornih podjetij, a so na koncu izbrali cenovno ugodnejšega. Tako bi le 20 odstotkov vseh anketirancev v Združenih državah Amerike in Veliki Britaniji dejansko porabilo več kot 10 odstotkov dodatnih stroškov za zeleni izdelek.