Likalnika nikoli ne smete pustiti prižganega brez nadzora, saj lahko zaradi toplote, ki jo oddaja, hitro povzroči požar. Po vsaki uporabi gospodinjskega aparata ali drugega hišnega pripomočka napravo izklopite in kabel izključite iz vtičnice. Po možnosti uporabljajte električne naprave, denimo grelnik vode, ki se avtomatično izključijo in imajo pregibno zaščito kabla.

Vzdrževanje električnih naprav

Električne odeje uporabljajte le za dodatno ogrevanje postelje. Redno jih ugašajte, saj če bodo ves čas priključene, obstaja večja nevarnost požara. Poškodovane električne odeje prav tako predstavljajo veliko nevarnost in jih ne bi smeli uporabljati; izogibajte pa se tudi uporabi kabelskih podaljškov. Pomivalni stroji, sušilniki perila in hladilniki zahtevajo več prezračevanja, zato prezračevalnih odprtin ne zapirajte. Redno pa čistite tudi filtre naprav, še posebno filtre sušilnika perila.

clothes_dryer_filter.jpg

Preverite, kje v domu so nameščeni izklopni ventili za plin, vodo in električno napeljavo ter redno preverjajte njihovo funkcionalnost. D se boste izognili nevarnosti požara, pa bi morali upoštevati varnostna navodila tudi pri vašem televizorju. Televizor mora namreč imeti okoli sebe dovolj prostora za prezračevanje, zato ga v omaro postavite z bočnim razmikom najmanj 15 centimetrov in gornjim razmikom 20 centimetrov.

Naprave izključite iz električnega omrežja

Starejše električne naprave redno popravljajte in jih preverjajte. Televizor in računalnik vedno ugasnite in izključite iz vtičnice – ne puščajte ju v stanju pripravljenosti. Vedno sledite navodilom za uporabo proizvajalca naprave. Odsvetujemo vam panično gašenje naprave, ki jo je zajel požar, z vodo, saj ste tako izpostavljeni nevarnosti električnega udara. Uporabite gasilni aparat z ogljikovim dioksidom. Preden začnete gasiti, izključite kabel iz električnega omrežja.