Pred neposrednim udarom strele se zaščitimo s strelovodno inštalacijo. Ta tako ščiti objekt pred direktnim udarom strele, kar pomeni, da objekt v primeru udara strele ne zgori ali se kako drugače poškoduje. Da lahko strelovodna inštalacija opravi svojo funkcijo, mora biti pravilno izvedena. Postavitev strelovodnih vodnikov je odvisna od oblike objekta, lokacije, njegove višine in še nekaterih drugih dejavnikov. Prav tako je treba pri strelovodni inštalaciji paziti na izbor materialov, iz katerih je strelovodna inštalacija izvedena.

Kakovostna ozemljitev

zascita_strela2.jpg

V primeru, da izberemo napačne materiale, lahko s tem poškodujemo kakšen drug del objekta (npr. kritino). Strelovodna inštalacija ni modni dodatek k objektu! Zato namestitev strelovodne inštalacije običajno ni najlepši del objekta, vendar pa se lahko s primerno izbranimi materiali in postavitvijo vpliv inštalacije na videz objekta zmanjša na minimum. Tako so vodniki sodobne strelovodne inštalacije okrogli, nosilni elementi ustrezno zmanjšani, vse skupaj pa je izdelano iz kakovostnih materialov.

Da lahko strelovodna inštalacija uspešno odvede energijo udara strele, mora biti priključena na kakovostno ozemljitev. Na tem mestu velja poudariti, da se v praksi vse prevečkrat ozemljitev izvaja z manj kvalitetnimi materiali, in sicer v smislu, saj je zakopano v zemlji in se več ne vidi. Vendar je ravno takšno razmišljanje zelo napačno. Če je ozemljilo izvedeno iz nekakovostnih materialov, to pomeni, da bo v nekaj letih propadlo. Običajno je takrat nad ozemljitvijo položena asfaltna prevleka ali pa tlakovano dvorišče. Ko se tako z meritvami ugotovi neustreznost ozemljila, je lahko sanacija ozemljila izredno neprijetna, tako s finančnega kot tudi z estetskega vidika. Z izbiro kvalitetnejših materialov se takšnim nevšečnostim seveda izognemo. Pri izvedbi ozemljila velja omeniti še pomen pravilne oblike samega ozemljila. Sklenjena zanka okoli objekta je vedno najboljša rešitev.

Izvedba povezav med strelovodno inštalacijo, izvedeno po strehi objekta, in ozemljilom, zakopanim v zemlji, povzroča največ sivih las investitorju, saj so te najbolj vidne. Te povezave so strelovodni odvodi. Če se pri načrtovanju strelovodne inštalacije upošteva preostale »dele« objekta (npr. odtočne cevi meteornih vod), se lahko odvodni vodniki kar najbolj skrijejo in tako ne uničijo truda arhitekta.

Prenapetostna zaščita

zascita_strela1.jpg

Kljub nameščeni strelovodni inštalaciji lahko pride do poškodb električnih naprav v objektu. Do poškodb teh naprav lahko pride tudi v primeru udara strele v neki bližnji objekt ali električno omrežje. Zaščita, ki uspešno ščiti električne naprave v objektu, se imenuje prenapetostna zaščita.
Za zaščito objektov poznamo tri stopnje prenapetostne zaščite, ki se v glavnem razlikujejo po zmogljivosti odvajanja električnega toka. Za kakovostno in zanesljivo zaščito je treba prenapetostne zaščitne elemente pravilno dimenzionirati. To v splošnem pomeni, da je treba namestiti tri stopnje zaščite, kajti le v tem primeru lahko pričakujemo, da ob pojavu prenapetosti ne bo prišlo do poškodb električne opreme. Prepričanje, da le z eno stopnjo zaščite rešimo problem, je zmotno.

V praksi se običajno kot prenapetostna zaščita uporablja le zadnja, III. stopnja zaščite, ki je na trgu dosegljiva v obliki različnih električnih podaljškov z vgrajeno prenapetostno zaščito. Zmogljivost odvajanja toka je v takšnem primeru okoli 6 kA (8/20). To je občutno premalo, saj se v primeru neposrednega ali posrednega udara strele lahko pojavijo tokovi tudi do 200 kA (10/350). Takrat prenapetostna zaščita III. stopnje ni sposobna zaščititi naprave in se praviloma uniči skupaj z napravo, ki bi jo morala zaščititi. V primeru inštaliranih vseh treh stopenj prenapetostne zaščite pa so naprave zanesljivo zaščitene.

Pri zaščiti pred strelo torej velja, da mora biti izvedba kakovostna in pravilna. Zaščite pred strelo predhodno v realnih razmerah ni mogoče preizkusiti. Tako se kaj hitro lahko zgodi, da imamo leta in leta nameščeno neustrezno zaščito, pa ni nikakršnih težav. Ko pa nato pride do udara strele, se pokaže pravo stanje oz. poškodba objekta ali opreme kljub zaščiti. Zato se je pri odločitvi za strelovodno zaščito pametno obrniti na strokovnjaka (projektanta električnih inštalacij). Ti poznajo predpise in standarde s področja zaščite pred strelo ter so tako s svojim znanjem sposobni predvideti ustrezno zaščito.

Janez Podlipnik, univ. dipl. inž. el.