Moj novi dom je sicer lahko samo besedna igra, kot v tem uvodu, lahko pa je tudi pomembna odločitev za kakovostno prihodnje življenje v novem okolju. Priložnost je tu.

Kot pravi Marijan Fras, direktor podjetja Eko gradvest, so se že v osnutku odločili za drugačno pot, kot jo poznamo v podobnih primerih pri nas. Odločili so se namreč za okolju in bodočim stanovalcem prijazno gradnjo ali drugače povedano za energetsko varčne in ekohiše, kar zagotavljajo uporabljeni naravni gradbeni materiali in že prej temu prilagojeno načrtovanje objektov, ki so tudi z videzom in pasivno podnebno lego (vzhod–zahod z energetskim izkoristkom južne strani za bivalne prostore) prilagojeni sonaravnemu bivanju z okolico. Vse naselje Moj novi dom je namreč zasnovano kot zaključena enota, ki se nevsiljivo, vendar opazno vključuje v ta del Komende.

Izjemno in vzorčno

gradvest_259.jpg

Ta hip je med enodružinskimi hišami na voljo le še ena (v njihovih načrtih, ki jih lahko preverite tudi na spletni strani www.mojnovidom.eu, označena kot B1), ki stoji na izjemni lokaciji. Tudi načrtovana je kot izjemen in vzorčen objekt, v katerem poleg standardnih spoznanj gradnje in gradbene fizike preizkušajo še nova dognanja. Poleg splošnih, vsem dosegljivim tudi tista iz lastnih izkušenj. Grajena je kot energetsko samozadostna in tehnološko nadstandardna hiša.

To pomeni, da je izolacija iz kamene volne z žgano opeko grajene stavbe debela 16 centimetrov, izolacija ostrešja meri 30 centimetrov. Zunanje leseno (!) stavbno pohištvo (okna in vrata) je vgrajeno po posebnem energetsko varčnem špaletnem sistemu, ki dosega toplotno prehodnost 0,84 W/m2K za celotno okensko odprtino in ustreza smernicam montaže RAL za preprečevanje toplotnih mostov. Hiša je ogrevana in hlajena s toplotno črpalko zemlja–voda. K energetski samozadostnosti hiše svoje prispeva premišljeno zastavljen zimski vrt, ki pozimi omogoča izkoriščanje sončnih dni, poleti pa ga pred vročino varuje rastlinsko osenčenje, kar omogočata prav posebej temu namenu postavljena konstrukcija in zasaditev plezalk.

Terasa kot atrij

gradvest_259_1.jpg

Ta hip zaključujejo tudi večstanovanjski (6 stanovanj) objekt (v načrtih označen kot A5), prav tako grajen po standardih nizkoenergijskih hiš. Ker je v objektu tudi dvigalo, so vsa stanovanja tako rekoč enakovredna. Stopnišče ni več ovira, terase (15 m2) v dupleks stanovanjih pa ponujajo podobno udobje kot atriji v pritličju, ker se dnevna soba lahko »podaljša« v atrij ali teraso. Ko podnebne razmere seveda to dopuščajo. Poleg objekta bo tudi pokrito parkirišče.

Vsa stanovanja so prezračevana z rekuperacijo, osnovni vir ogrevanja je toplotna črpalka zrak–voda, za »rezanje špic«, kot v gradbeništvu rečejo ekstremnim vremenskim razmeram, predvsem za večdnevne ekstremno nizke temperature, je v rezervi še kondenzacijski kotel na zemeljski plin. Vse našteto ustreza tudi zahtevam Eko sklada, pri katerem lahko kupci stanovanj v tem objektu kandidirajo tudi za del nepovratnih sredstev tako zgrajenega stanovanja v večstanovanjskem objektu.

Zanesljivo energetsko varčen

gradvest_259_2.jpg

Več kot le ogleda vreden je tudi njihov večstanovanjski (sedem stanovanj) energetsko varčen objekt, ki ga označujejo kot A9 in je na voljo novim stanovalcem že zdaj. Da je objekt energetsko varčno in po uporabnosti energetsko učinkovito naravnan, povedo že podatki o gradnji nosilnih zidov z žgano opeko, o izolaciji s kameno volno, ki je debela 16 centimetrov (ostrešje 30 centimetrov), in o toplotni prevodnosti stavbnega pohištva (celotna okenska odprtina) 1,1 W/m2K.

Stavbno pohištvo je prav tako kot pri drugih objektih vgrajeno po sistemu RAL, ki preprečuje nastajanje toplotnih mostov. To še ne pomeni, da gre za nizkoenergetski objekt, čeprav večina parametrov temu kar ustreza. Je pa zanesljivo energetsko varčen objekt, saj mu manjkata le zrakotesnost in rekuperacija po zahtevah Eko sklada (oziroma PURES 2), če bi želeli kandidirati za nepovratna sredstva. Tudi to lahko uredijo, kar pa je že v domeni kupca stanovanja. V okolju pod Krvavcem namreč še vedno stavijo na naravo...

Še posebej velja poudariti, da so vsi objekti v naselju Moj novi dom »finančnih bremen prosti« oziroma nanje niso vezane nikakršne hipoteke, zato lahko kupci za te nepremičnine brez težav najamejo hipotekarna posojila v svojem imenu.